Zitting van de gemeenteraad

De Gemeenteraad is een mooie gelegenheid om belangstelling te tonen voor het leven in zijn of haar gemeente.
Wanneer 20-04-2021
van 19:30 tot 23:00
Naam
Telefoonnummer 02 370 26 32
Voeg agenda-item toe aan kalender vCal
iCal

 

De zitting van de gemeenteraad zal via videoconferentie plaatsvinden op dinsdag 20 april 2021, om 19:30.
 

Klik hier om de sessie virtueel bij te wonen.binnenkort beschikbaar.

U kan kennis nemen van de dagorde van de openbare zitting.

De Gemeenteraad moet zo dikwijls vergaderen als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. Er moet in elk geval minstens tienmaal per jaar worden vergaderd.

De Gemeenteraad wordt bijeengeroepen door het College van Burgemeester en Schepenen, en de zittingen zijn openbaar, behalve voor beslissingen die achter gesloten deuren worden behandeld.

De Gemeenteraad regelt alles wat de gemeente aanbelangt. Zijn belangrijkste bevoegdheden zijn de begroting (en de rekeningen), de belastingen en retributies, de gemeentereglementen, het personeelskader en -statuut, het gemeentelijk onderwijs, het beheer van de eigendommen van de gemeente (wegen en infrastructuur) en de overeenkomsten die hierop betrekking hebben, de netheid en de toekenning van subsidies.
 

Volgende sessies in 2021:  20/04, 18/05, 15/06, 06/07

raadzaal

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Workshops: "de wereld naar jouw beeld" 20-03-2021 - 28-08-2021 — Abdij van Vorst
Online Vertelspel 17-04-2021 - 19-06-2021 — Bib Vorst - Van Volxemlaan 364
Zitting van de gemeenteraad 20-04-2021 19:30 - 23:00
De markt op het Hoogte Honderdplein keert terug! 21-04-2021 14:00 - 19:00 — Sint-Augustinusstraat
Online conversatietafels Nederlands 23-04-2021 - 11-06-2021 — Momenteel online, anders bij de Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Aankomende agenda-items...