Stadsleven

 

Geluidsoverlast (gebruikers van het park, evenementen, auto’s, ...)

Het stadsleven vergt het vinden van een evenwicht tussen de verschillende manieren waarop de openbare ruimten worden gebruikt en de behoeften van de verschillende gebruikers (bv. rust van de buurtbewoners tijdens feestelijke gebeurtenissen, samenleven van honden met hun wandelaars en kinderen die in het park spelen, ...).

Het is belangrijk dat u ieder probleem dat u tegenkomt meldt via 0800 95 333 (0800@vorst.brussels) of aan de Lokale Politie: 02 559 80 00 of via uw wijkagent.

 

De terbeschikkingstelling van sociale infrastructuur (speelpleinen, ontmoetingsruimten, ...)

Op dit ogenblik worden er projecten ontwikkeld voor de creatie van spelletjes op de verbrede voetpaden en voor de ontwikkeling van sportuitrustingen.

 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Workshops: "de wereld naar jouw beeld" 20-03-2021 - 28-08-2021 — Abdij van Vorst
Online Vertelspel 17-04-2021 - 19-06-2021 — Bib Vorst - Van Volxemlaan 364
Zitting van de gemeenteraad 20-04-2021 19:30 - 23:00
De markt op het Hoogte Honderdplein keert terug! 21-04-2021 14:00 - 19:00 — Sint-Augustinusstraat
Online conversatietafels Nederlands 23-04-2021 - 11-06-2021 — Momenteel online, anders bij de Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Aankomende agenda-items...