Gemeentelijke administratieve sancties

 

GAS
Gemeentelijke administratieve sancties

Pastoorstraat, 2 - 1190 Brussel
gas@vorst.brussels

 

Het rekeningnummer
IBAN BE21 0910 1311 1803
BIC GKCCBEBB

Kantoren :
NIEUWE ADRES:

Mérodestraat, 331-333 - 1190 Brussel
Toegangsplannen

Deze dienst is UITSLUITEND toegankelijk op afspraak (afspraak te maken via 02 370 22 16 of 02 370 22 20).

  • Wat? Beoordeling van de overtredingen op het Algemeen politiereglement
  • Wie? Alleen de sanctionerende ambtenaar is bevoegd om administratieve boetes op te leggen (Beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2014)
  • Procedure?  : er kan binnen de 30 dagen volgend op de kennisgeving beroep ingesteld worden tegen de beslissingen van de sanctionerende ambtenaar voor de politierechtbank van Brussel.

 

1.    Administratieve overtredingen

Het proces-verbaal wordt opgesteld door een politie- of gemeentelijk agent die hiervoor werd aangesteld; dit proces-verbaal wordt u meegedeeld binnen de 15 dagen volgend op het begaan van de overtreding. U beschikt tevens over 15 dagen om uw verweermiddelen voor te stellen. Na deze termijn kan de sanctionerende ambtenaar beslissen om u al dan niet een administratieve sanctie (geldboete, gemeenschapsdienst,...) op te leggen. Het eventuele beroep moet worden ingediend binnen de 30 dagen volgend op de kennisgeving van de beslissing.
 

2.    Overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren

Het proces-verbaal wordt opgesteld door een politie- of een gemeentelijk agent. De vaststellingsbrief wordt binnen de 15 dagen na ontvangst door de sanctionerende ambtenaar van het PV verstuurd. De overtreder beschikt over een termijn van een maand om te betalen of om zijn verweermiddelen voor te stellen. In geval van betwisting betekent de sanctionerende ambtenaar aan de overtreder zijn weigering om de aangevoerde argumenten in overweging te nemen. De overtreder beschikt over een nieuwe termijn van één maand vanaf de beslissing om de betaling uit te voeren.

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
BOUM BOEM: Het hart van Vorst klopt deze zomer volop! 02-05-2018 - 25-08-2018 — Sint-Denijsplein
Belastingaangifte 22-05-2018 - 28-06-2018 — Abdij van Vorst
Tentoonstelling Be LowBrow! 25-05-2018 - 01-09-2018 — Home Frit' Home, Bondgenotenstraat 242, 1190 Vorst
Concert "Pracht van Duitse barok muziek" 27-05-2018 16:00 - 18:00 — Sint-Denijs Kerk van Vorst
Workshops "Telen in de stad" 28-05-2018 18:00 - 21:00 — 5 Drukkerijstraat
Aankomende agenda-items...