Kerkhof van Vorst

 

Algemene informatie

cimetière forestHet gemeentelijke kerkhof is gelegen op het grondgebied van Alsemberg.
Kleertstraat, 51 te 1652 Alsemberg kerkhof@vorst.brussels
Tel.: 02 380 29 37 - GSM: 0499 58 83 70
Fax: 02 361 32 16

Toegang met het openbaar vervoer

Het kerkhof van Vorst wordt bediend door DE LIJN via lijn 153 (Anderlecht / Drogenbos / Alsemberg /  Halle / Ninove) en lijn 155 (Anderlecht / Drogenbos / Sint-Genesius-Rode).   
Voor meer inlichtingen: www.delijn.be


Openingsuren van het kerkhof

 

OPGELET : JAARLIJKSE SLUITING: 24/12/2021 en 03/01/2022:

Het kantoor van het kerkhof zal gesloten zijn.
Het kerkhof is enkel toegankelijk voor voetgangers van 8u tot 16u45, auto's kunnen het kerkhof op die dagen niet betreden.


Het kerkhof van Vorst is toegankelijk voor voetgangers elke dag van 8u tot 16u45 (sluiting van de poort om 17 uur).

Privéwagens mogen niet op het kerkhof (binnen)rijden behalve indien de bestuurder of een persoon die hem vergezelt, in het bezit is van een geschreven machtiging afgeleverd door de Dienst Burgerlijke stand of door de verantwoordelijke van het kerkhof.
Omwille van veiligheidsredenen, gelieve bij elk bezoek de machtiging voor te leggen aan de verantwoordelijke van het kerkhof.

Deze voertuigen hebben toegang tot het kerkhof van maandag tot donderdag van 8u tot 15u30, op vrijdag van 8u tot 11u evenals de eerste en de derde zondag van elke maand van 13u tot 16u.

Het kantoor van het kerkhof is open van maandag tot donderdag van 8u tot 12u en van 13u tot 16u.
Op vrijdag van 8u tot 11u30.

De begrafenissen moeten plaatsvinden vóór 15u30 van maandag tot donderdag en vóór 13u op vrijdag. De belasting op de late aankomst is vastgesteld op 1.000€. Belasting betreffende het overlijden en de late aankomst op het kerkhof van Vorst

Algemene opmerkingen

De gemeente Vorst werkt met een private firma voor de begrafenissen op het kerkhof van Vorst:

 • Er dient een termijn van 48 uur nageleefd te worden tussen de aanvraag geformuleerd aan de dienst Burgerlijke stand en de begrafenis op het kerkhof van Vorst.
 • De begrafenisondernemers moeten tevens de aanwezigheid van een lid van hun personeel voorzien voor de teraardebestelling van het lichaam.
   

Omwille van veiligheidsredenen van de familie en van het gemeentepersoneel, zal het laatste eerbetoon plaatsvinden aan de ingang van het perceel op de plek aangeduid door de verantwoordelijke van het kerkhof. De teraardebestelling van het lichaam zal niet meer gebeuren in aanwezigheid van de familie.

Periode van Allerheiligen

vue cimetière Tijdens de periode van Allerheiligen heeft geen enkel voertuig toegang tot het kerkhof op 30, 31 oktober en op 1, 2 november inbegrepen.

Er wordt geen enkele begrafenis toegelaten tijdens deze 4 dagen.

Tijdens de laatste acht dagen van de maand oktober en tot en met 2 november van elk jaar, is het verboden eender welk grafteken of toebehoren te plaatsen of weg te nemen. Dit verbod geldt niet voor het plaatsen van kransen, medaillonportretten of bloemen.

Soorten graven
 

Begraving van een lichaam
 • Gewone grafkuil in volle grond
 • Gewone nis in het columbarium (250€ voor identificatieplaat)
 • Individuele concessie in volle grond voor 15 jaar (900€ + 50€ dossierkosten)
 • Individuele concessie in volle grond voor 30 jaar (1.500€ + 50€ dossierkosten)
 • Individuele concessie in volle grond voor 50 jaar (2.100€ + 50€ dossierkosten)
 • Collectieve concessie voor 30 jaar (2.100€ + 50€ dossierkosten + 350€ voor het betonkader)
 • Collectieve concessie voor 50 jaar (2.850€ + 50€ dossierkosten + 350€ voor het betonkader)
 • Grafkelder voor 50 jaar (3.750€ buiten bouw + 50€ dossierkosten)
 • Individuele concessie voor 15 jaar bestemd voor kinderen jonger dan 7 jaar (450€ + 50€ dossierkosten)
 • Individuele concessie voor 30 jaar bestemd voor kinderen jonger dan 7 jaar (750€ + 50€ dossierkosten)
 • Individuele concessie voor 50 jaar bestemd voor kinderen jonger dan 7 jaar (1.050€ + 50€ dossierkosten)

 

Plaatsing in het columbarium
 • Individuele nis voor 15 jaar (900€ + 50€ dossierkosten + 250€ voor identificatieplaat)
 • Individuele nis voor 30 jaar (1.500€ + 50€ dossierkosten + 250€ voor identificatieplaat)
 • Individuele nis voor 50 jaar (2.100€ + 50€ dossierkosten + 250€ voor identificatieplaat)

 

Begraving van een urne op het perceel voorbehoden voor de begraving van de urnen

 • Individuele concessie voor 15 jaar (900€ + 50€ dossierkosten)
 • Individuele concessie voor 30 jaar (1.500€ + 50€ dossierkosten)
 • Individuele concessie voor 50 jaar (2.100€ + 50€ dossierkosten)
 • Collectieve concessie voor 30 jaar (2.100€ + 50€ dossierkosten)
 • Collectieve concessie voor 50 jaar (2.850€ + 50€ dossierkosten)
 • Urnengraf (3.750€ buiten bouw + 50€ dossierkosten)

 

Asverstrooiing

Gratis voor de Vorstenaren - 119€ voor een niet-Vorstenaar

Begraving in het perceel van de engelen
 
Begraving in het multiconfessionele perceel
 
Opmerkingen betreffende het tarief voor aankoop van concessies

Tarief voor de terreinconcessies op het kerkhof

Toepassing van het tarief voor Vorstenaren:

 • Voor personen die bewijzen een woon- of verblijfplaats op het grondgebied van Vorst te hebben op het ogenblik van hun overlijden: individuele concessies
 • Voor personen die bewijzen een woon- of verblijfplaats op het grondgebied van Vorst te hebben op het ogenblik van het indienen van de concessieaanvraag: collectieve concessies

Zoniet wordt het tarief verdrievoudigd.

Hernieuwing van de concessies

De concessies die komen te verstrijken, kunnen ter plaatse worden hernieuwd voor eenzelfde duur en volgens het geldende tarief.
Begravingen buiten concessies (in gewoon graf) gebeuren voor een duur van 5 jaar. Hernieuwing ter plaatse is niet mogelijk.

Opgravingen

Zie belastingreglement op de opgravingen

cimetiere de forest

Afdrukken