Adreswijzigingen

 

NIEUWS

Vanaf 1 januari 2023 worden verzoeken om adreswijzigingen niet meer per e-mail gedaan, maar alleen per IRISBOX of aan het loket na het maken van een afspraak.

Er wordt niet meer betaald op het moment van de aanvraag, maar wanneer het adres op de chip van de elektronische kaart wordt bijgewerkt.


Verhuizen naar of in Vorst : adreswijziging doorgeven

Ben je verhuisd naar of in Vorst? Dan moet je dat melden bij ons gemeentebestuur.

Je nieuwe adres doorgeven kan online.

Een attest model 2, bewijs aanvraag adreswijziging, wordt u per mail overgemaakt van zodra uw aanvraag behandeld wordt. Dit attest laat u toe uw parking/bewonerskaart aan te vragen.

Nadat de wijkagent voor controle is langsgekomen, stuurt de gemeente u een uitnodiging om naar onze dienst bevolking te komen om je documenten te laten aanpassen ( op afspraak)

Wanneer melden?

Ten laatste 8 werkdagen na je verhuis.

 

Hoe melden?

Sinds 1 januari 2023 hebt u 2 mogelijkheden om een adreswiijziging te melden: via Irisbox of op afspraak, aanvragen via email worden niet meer aanvaard.

 

  • Via Irisbox

Via Irisbox, met de applicatie “Itsme” of met een identiteitskaartlezer, uw elektronische identiteitskaart/verblijfskaart en overeenstemmende PIN code.

Kostprijs:

  • 5€ per gezin
  • 10€ per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt 

  • Per afspraak

Indien u houder bent van een identiteitskaart (Belgische nationaliteit) of verblijfdocument type E+, F+, B, C, D, K, L of M duurzaam verblijf. Indien u een andere type verblijfsdocument bezit gelieve een afspraak te nemen voor de dienst vreemdelingen.

Klik hier om een afspraak te nemen voor de dienst bevolking – aanvraag adreswijziging

De dag van uw afspraak gelieve in het bezit te zijn van

  • al de identiteitskaarten/verblijfskaarten van de personen die samen met u van adres wijzigen
  • evenals een schrijven, opgemaakt door de persoon die u eventueel gaat vervoegen op het adres, waarin vermeld staat dat hij op de hoogte is dat u uw adres bij hem neemt + kopij van zijn identiteitskaart/verblijfskaart.


Kostprijs:

  • 5€ per gezin
  • 10€ per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of u uw inschrijving aanvraagt komende van het buitenland.

Problemen met online melden?

Contacteer ons: Dienst bevolking
Tel: 02 370 22 57 of 02 370 22 58 of 02 370 26 62
Email: adreswijziging@vorst.brussels

Indien u ons telefonisch wenst te bereiken, mogen wij u aanraden dit bij voorkeur te doen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze uren zullen onze agenten uw oproep sneller kunnen beantwoorden. Dank u voor uw begrip.


Wat gebeurt er na je melding?

Nadat de wijkagent is langsgekomen, stuurt de gemeente u een uitnodiging om naar het gemeentehuis te komen voor de aanpassing van de chip van je identiteitskaart/verblijfsdocument.  Dat kan tot 4 weken duren.

Na deze uitnodiging te hebben ontvangen maak je een afspraak via www.irisbox.brussels (adreswijziging op de chip van de elektronische kaart).

De dag van uw afspraak gelieve in het bezit te zijn van uw identiteitskaart/verblijfskaart en overeenstemmende PIN code.

Afdrukken