Rijbewijzen

 

Dienst bevolking
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

Email: rijbewijs-paspoort@vorst.brussels

Tel: 02 370 22 60

 

Indien u ons telefonisch wenst te bereiken, mogen wij u aanraden dit bij voorkeur te doen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze uren zullen onze agenten uw oproep sneller kunnen beantwoorden. Dank u voor uw begrip.


De gemeente Vorst reikt rijbewijzen uit aan de personen die geslaagd zijn voor de examens.  Indien iemand een rijbewijs wenst te bekomen, moet hij zich eerst richten tot een examencentrum om zijn theoretisch examen af te leggen of tot een autorijschool om lessen te volgen.

De adressen waar je theoretische en praktische examens kan afleggen, staan vermeld in de rubriek rijbewijzen van de officiële website Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs.


Voorlopig rijbewijs

Om een voorlopig rijbewijs te bekomen, moet men geslaagd zijn voor het theoretische examen. Sinds kort kunnen de tijdelijke rijbewijzen Model 18 maanden online opgevraagd worden. U hoeft dan slechts één keer langs het loket van het gemeentebestuur te komen.

 

 

Definitief rijbewijs

Om een definitief rijbewijs te bekomen, moet men geslaagd zijn voor het praktische examen.

Een definitief papieren rijbewijs is geldig tot en met 31 december 2032.
Het definitief rijbewijs, bankkaartmodel, heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

Nuttige informatie

 • De dienst "Rijbewijzen" is uitsluitend toegankelijk op afspraak.
 • Maak een afspraak via Irisbox
 • De betaling moet worden verricht op de dag van de aanvraag, per Bancontact
 • Op de dag van uw afspraak dient u zich minstens 5 minuten vóór uw afspraak aan te melden bij het onthaal, met de bevestiging van uw gemaakte afspraak (afgeprint of op uw smartphone).  Het gemeentepersoneel zal u aangeven naar welk loket u zich mag begeven. Bij laattijdige aankomst verliest u uw beurt en moet u opnieuw een andere afspraak maken.
 • Zorg dat u alle documenten die nodig zijn voor uw formaliteit meebrengt.
 • Een definitief papieren rijbewijs is geldig tot en met 31 december 2032.
  Het definitief rijbewijs, bankkaartmodel, heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

Wat heeft u nodig voor de bestelling  van uw rijbewijs?

 

  Voor te leggen documenten Foto's Kost prijs
Voorlopig rijbewijs en een leervergunning
 • uw identiteitskaart
 • het aanvraagformulier uitgereikt door het examencentrum
 • de eventuele attesten uitgereikt door een autorijschool
1 recente pasfoto met witte achtergrond (in bepaalde gevallen of indien geen elektronische identiteitskaart) 25 €
Eerste rijbewijs
 • uw identiteitskaart
 • het aanvraagformulier uitgereikt door het examencentrum na het slagen voor uw praktisch examen
 • uw voorlopig rijbewijs of bijlage 4
1 recente pasfoto met witte achtergrond (in bepaalde gevallen of indien geen elektronische identiteitskaart) 25 €
Medische selectie
 • uw identiteitskaart
 • het medische selectieformulier met vermelding van de geldigheidsdatum
 • het huidige rijbewijs
1 recente pasfoto met witte achtergrond (in bepaalde gevallen of indien geen elektronische identiteitskaart) 25 €
Duplicata
 • uw identiteitskaart
 • het attest van verlies of diefstal uitgereikt door het Politiekantoor
1 recente pasfoto met witte achtergrond 25 €
Wijzing van categorie
 • uw identiteitskaart
 • het aanvraagformulier uitgereikt door het examencentrum na het slagen voor uw praktisch examen
 • uw voorlopig rijbewijs of bijlage 4 of het huidige rijbewijs
1 recente pasfoto met witte achtergrond (in bepaalde gevallen of indien geen elektronische identiteitskaart) 25 €
International rijbewijs
 • uw identiteitskaart
 • uw rijbewijs
1 recente pasfoto met witte achtergrond (in bepaalde gevallen of indien geen elektronische identiteitskaart) 25 €
Hernieuwing vervallen rijbewijs (geen professioneel rijbewijs)
 • uw identiteitskaart
 • uw huidige rijbewijs
1 recente identiteitsfoto (in bepaalde gevallen of indien geen elektronische identiteitskaart) 25 €

 

Omwisseling van een rijbewijs

Gelieve inlichtingen te winnen bij de dienst rijbewijzen of op de site van de Federale dienst Mobiliteit en Vervoer

Afdrukken