Verkiezingen

Dienst bevolking
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

bevolking@vorst.brussels
Tel: 02 370 22 62


De gemeentedienst Verkiezingszaken is voornamelijk actief tijdens perioden van verkiezingen. Deze dienst zorgt voor de algemene organisatie van de verkiezingen in de gemeente : klaarmaken van de kiezerslijst, verzending van de oproepingsbrieven, uitreiking van de volmachten, enz.

De Grondwet en de verschillende verkiezingswetten stellen de stemplicht in. De personen opgenomen in de kiezerslijst (Belgen, Europeanen en niet-Europeanen van wie de aanvraag tot inschrijving aanvaard werd) moeten stemmen.
Alle gedetailleerde informatie en formulieren zijn beschikbaar zijn op de website www.verkiezingen.fgov.be/

De verschillende verkiezingen :

 • De gemeenteraadsverkiezingen : ze vinden plaats om de 6 jaar en zijn erop gericht de leden van de Gemeenteraad te verkiezen. Er zijn geen provincieraadsverkiezingen meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De Europese en regionale verkiezingen: ze vinden plaats om de 5 jaar. Ze hebben als doel de leden van het Europese Parlement (Europese verkiezingen) of de leden van het gewestelijke Brusselse Parlement (regionale verkiezingen) te verkiezen.
 • De wetgevende verkiezingen : ze vinden plaats om de 4 jaar en benoemen de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat.

 

De kiezers:
 
 • Belg zijn

In functie van de verkiezingen kunnen andere burgers toegelaten worden tot de stemming.

De wijze waarop de nationaliteit is verkregen, heeft geen belang. Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de datum waarop de kiezerslijst afgesloten wordt.

Als een kiezer tussen de datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten en de dag van de verkiezingen zijn Belgische nationaliteit verliest, wordt hij van de kiezerslijst geschrapt.

 • 18 jaar oud zijn

Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezingen.

 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een gemeente

Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag dat de kiezerslijst afgesloten wordt. Als een kiezer niet langer in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven staat tussen de datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten en de dag van de verkiezingen, wordt hij van de kiezerslijst geschrapt.

Zich niet in een van de gevallen van uitsluiting of schorsing bevinden zoals bepaald in de Kieswet

Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezingen.

Uitsluiting:

Personen die veroordeeld zijn tot een criminele straf (levenslang, dwangarbeid, hechtenis en opsluiting) worden voorgoed uitgesloten van het kiesrecht.

Schorsing:

 • Personen die gerechtelijk onbekwaam verklaard zijn en personen die in staat van verlengde minderjarigheid verklaard zijn
 • Personen die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden, op voorwaarde dat de veroordeling zonder uitstel is uitgesproken en niet meer vatbaar is voor beroep
 • Personen die ter beschikking zijn gesteld van de regering door middel van internering.
   
Stemming bij volmacht
 

In principe moet de kiezer persoonlijk zijn stem uitbrengen. De Brusselse Kieswet staat bepaalde kiezers toe om bij volmacht te stemmen, zodat een gemachtigde kan stemmen namens een volmachtgever.

Wie kan een volmacht geven?

 •  Personen die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn zich naar het stembureau te begeven (medisch attest)
 • Personen die om beroeps- of dienstredenen verhinderd zijn (attest van de werkgever of de overheidsinstantie)
 • Schippers, marktkramers en kermisreizigers en de gezinsleden die met hen samenwonen (beroepskaart)
 • Gevangenen
 • Kiezers die wegens hun geloofsovertuiging verhinderd zijn (attest van de religieuze autoriteit)
 • Studenten wegens studieredenen
 • Personen die tijdelijk in het buitenland wonen (attest van de burgemeester van de woonplaats). Deze aanvraag moet minstens 15 dagen voor de dag van de verkiezingen worden ingediend.

De gemachtigde wordt vrij aangewezen onder de andere kiezers.
De volmachtgever overhandigt aan de gemachtigde een attest ter verantwoording van zijn afwezigheid op de stemdag evenals het gratis door de gemeente afgeleverde formulier dat ondertekend is door de volmachtgever en de gemachtigde.
De gemachtigde mag slechts één volmacht hebben.
De gemachtigde moet gaan stemmen in het bureau waar de volmachtgever zijn stem had moeten uitbrengen.
De volmachtgever van de stemming bij volmacht wordt aangeduid op een formulier dat verkrijgbaar is op het gemeentehuis.
Er is bovendien een certificaat van de gemeentediensten vereist.
Op de dag van de stemming moet de gemachtigde het formulier van volmacht, het bijbehorende certificaat, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart voorleggen om bij volmacht in het stembureau te kunnen stemmen.

Na afloop van de stemming wordt er een stempel "heeft bij volmacht gestemd" op zijn oproepingsbrief gezet.

Afdrukken
« april 2018 »
april
ZoMaDiWoDoVrZa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
10e editie van de Milieulente 18-04-2018 - 26-04-2018
Zitting van de gemeenteraad 24-04-2018 19:30 - 23:00 — Gemeentehuis - Pastoorstraat 2
3e editie van Vollenbike 02-05-2018 - 23-05-2018 — Sint-Denijsplein
Repair Café 06-05-2018 14:00 - 16:00 — Ten Weyngaert"- Bondgenotenstraat 54
Workshops "Telen in de stad" 08-05-2018 18:00 - 21:00 — 5 Drukkerijstraat
Aankomende agenda-items...