Klimaat

 

 

De klimaatproblematiek, kort overzicht

Recente wetenschappelijke gegevens spreken duidelijke taal: de klimaatverandering is een realiteit en treft reeds vele ecosystemen en regio’s in de wereld, met nefaste sociaaleconomische gevolgen. 
 
Maar wat is klimaatverandering?
 
Aangezien een korte video beter is dan een lange toespraak, is hier een door Sam De Bock geproduceerde video: "De opwarming van de aarde: Missie Aarde". 
 

Er bestaat geen twijfel meer over dat de opwarming van de aarde het gevolg is van menselijke activiteiten. Wij hebben immers invloed op het klimaat en de ecosystemen. Deze vaststelling vestigt de aandacht op de interacties en verbanden tussen klimaat, ecosystemen en menselijke systemen. Het is meer dan een vaststelling en herinnert ons eraan dat al deze interacties aan de basis liggen van de opkomende risico’s in verband met klimaatverandering, maar dat ze ook hefbomen voor actie en kansen voor de toekomst bieden: we kunnen iets doen om de trend te keren! 
 
Wat kunnen we doen? Enerzijds moeten we de uitstoot van broeikasgassen terugdringen, anderzijds moeten we ons aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering
Door onze individuele en collectieve acties kunnen wij onze samenleving aanpassen en de klimaatverandering bestrijden.
 

Een klimaatplan in Vorst, maar waarom?

 

"Het Brussels Gewest heeft al een klimaatplan, waarom dan nog een gemeentelijk plan?”, vraagt u zich af! Een klimaatplan op gemeentelijk niveau opstellen maakt het mogelijk zo dicht mogelijk bij het terrein te werken, met burgers, organisaties op het terrein, bedrijven en de verschillende diensten van de administratie. Het is door samen actie te ondernemen, op ons niveau, dat we zaken zullen kunnen veranderen!

Daarom streeft dit klimaatplan twee doelstellingen na:

  • De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de administratie en andere Vorstse actoren (winkels en bedrijven, verenigingen, inwoners, ...).
  • De aanpassing van het grondgebied  aan de gevolgen van de klimaatverandering (overstromingen, hittegevolgen, gezondheidseffecten, verlies aan biodiversiteit, ...).

 

Het zal er ook voor zorgen dat milieu- en sociale uitdagingen met elkaar verbonden worden.

 

Iedereen is betrokken, iedereen is een actor

 

Dit plan heeft betrekking op alle sectoren: gebouwen, vervoer, voeding, consumptie van goederen en diensten, ... Dit kan alleen worden bereikt door iedereen uit te nodigen voor deze denkoefening en door gezamenlijk actie te ondernemen!  

Concreet verloopt het proces in drie fasen. Fase 1 is afgerond in januari, en fase 2 in mei 2022… samen met jullie ! Wij hadden jullie kennis van het grondgebied nodig om de diagnose te verfijnen en acties voor te stellen die beantwoorden aan de realiteit van onze gemeente.

 

 

Klik op het kader van elke fase om de details te zien.

 

Ik wil nu actie ondernemen, wat kan ik doen?

 

Er werden participatieve workshops voor het klimaatplan gehouden, zowel binnen de administratie, als met alle Vorstenaren. Hieruit kwamen een aantal acties voort die moeten worden uitgevoerd voor het Vorst dat we in 2030 wensen.

Er zijn bovendien al een heleboel dingen. We kunnen nu actie ondernemen! Ontdek hier enkele pistes…

 

Afdrukken