Belasting op gedeeltelijk of volledig onbewoonde of onuitgebate bebouwde eigendommen.

Afdrukken