Bestanden - Belastingen en retributies

Tarief voor de terreinconcessies op het kerkhof
Retributiereglement voor de naschoolse activiteiten van de gemeente Vorst
Belasting op de relaisantennes, pylonen en masten van mobilofonie
Belasting op de gedeeltelijk of volledig onbewoonde of onuitgebate bebouwde eigendommen
Retributie van de prestaties voor rekening van derden
Retributies betreffende het gebruik van schoollokalen
Retributies Tarief voor de toegang en de dranken die geschonken worden tijdens concerten die plaatsvinden binnen de muren van de gemeentelijke lokalen
Retributies Tarief van de maaltijden en dranken in de R.C.G.P.
Retributie op de thuisbewaking van zieke enof gehandicapte kinderen
Retributie betreffende het bezetten van een wachtkelder of van de rouwzaal alsook voor alle prestaties van de geneesheer aangesteld door de ambtenaar van burgelijke stand
Reglement betreffende de inschrijvingen van de leerlingen in het Franstalige gemeentelijke gewone onderwijs
Belasting op het uitstallen van waren en andere voorwerpen op het openbaar domein
Belasting op het tijdelijk bezetten van de openbare weg ter gelegenheid van het oprichten, afbreken, herbouwen, veranderen, herstellen of onderhouden van gebouwen
Belasting op het lijkenvervoer en het plaatsen van zegels
Belasting op de vervuiling van de openbare wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze plaatsen
Belasting op de uitrustingen met industriële enof commerciële doeleinden
Belasting op de uithang en reclameborden
Belasting op de tweede verblijfplaatsen
Belasting op de toestellen waarmee automatisch bankbiljetten gedeponeerd enof afgehaald kunnen worden
Belasting op de tijdelijke bezetting van parkeerplaatsen door een entiteit
Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatietoestellen tegen betaling door aan het publiek
Belasting op de richtingspijlen geplaatst voor commerciële doeleinden
Belasting op de reclamevoorzieningen
Belasting op de plaatsing van stoelen, banken, tafels, terrassen op het openbaar domein
Belasting op de opgravingen
Belasting op de onbebouwde, verwaarloosde percelen die gelegen zijn langs de openbare weg en op de, uit hun aard, onafgewerkte onroerende goederen
Belasting op de kantooroppervlakten
Belasting op de huis aan huisverdeling en op de openbare weg van niet geadresseerd reclamedrukwerk
Belasting op de brandstof en smeerolieverdelers toegankelijk voor het publiek
Belasting op de bankinstellingen en dergelijke
Belasting op de ambulante handel
Belasting op de agentschappen van wedrennen
Arbeidsreglement van het onderwijzend personeel, directeur en gelijkgestelden
Administratieve kosten en belasting op de aflevering van de stedenbouwkundige vergunningen
Belasting op de vertoningen Protocol
Belasting op de sportevenementen Protocol
Retributies voor het gebruik van de gemeetntelijke installaties en omnisportzallen
Retributies voor de schoolmaaltijden, dranken, zwemmen en kosten voor toezicht
Retributie voor occasioneel gebruik van de lokalen van het gemeentehuis enof van de openbare wegen en plaatsen voor commerciële en artistieke doeleinden
Belasting op de nachtwinkels
Belasting betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
Belasting op de vertoningen en vermakelijkheden
Belasting op de sportevenementen
Belasting op de gedeeltelijk of volledig verwaarloosde of vervallen bebouwde eigendommen
Retributie voor de burgerlijke voltrekking van huwelijken vrij aangevraagd door particulieren
Retributie voor de occasionele bezetting van de lokalen van het gemeentehuis ter gelegenheid van recepties georganiseerd volgend op huwelijksplechtigheden
stedenbouw2
IPNAnlannexe
Tarif des concessions de terrains au cimetière NL
Retributie parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg CC 03052016
Repas scolaires NL annexe texte complet 2k16 17
Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies NL
Belasting op de afgifte van administratieve documenten
Belasting op de samenstelling van administratieve dossiers
redevances plaines délibé conseil 2k17 annexes NL
Modif+regl+relatif+octroi+prime++NL 2k17 +Annexe
Délivrance+de+documents+admin tableau bos+ NL+ +2k17 Revu annexe NL
PRI 2017 délibé NL
IPP 2017 Délibé NL
Belasting vervuiling 2014 2019 NL zitting van 19.09.2017
Parkeerreglement 2017 NL
ipp 2018 nl
pri 2018 nl
hebergement touristique nov 2017 nl
Concessions terrains cimetière 01 03 16 NL
Reglement op de opvangvoorzieningen gevestigd op het grondgebied van de gemeente
Retributie op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg_200218
Repas scolaires NL annexe texte complet 2k18
Financiën IPP 2019 NL PDF
Financiën PRI NL 2k19 PDF
Finances centimes additionnels 2k19 NL taxe régionale hebergement touristique PDF
Retributies voor de schoolmaaltijden, zwemmen
Retributie op het parkeren van motorvoertuigen
Belasting onroerende voorheffing
personenbelasting
Belasting op vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in een plaats die meer dan 500 personen kan onthalen hinder beperken
Belasting op sportevenementen georganiseerd in een plaats die meer dan 500 personen kan onthalen hinder beperken
Belasting op sportevenementen meer dan 500 personen
Belasting op vertoningen en vermakelijkheden meer dan 500 personen
Afdrukken