Bestanden - Belastingen en retributies

Tarief voor de terreinconcessies op het kerkhof
Retributiereglement voor de naschoolse activiteiten van de gemeente Vorst
Belasting op de gedeeltelijk of volledig onbewoonde of onuitgebate bebouwde eigendommen
Retributie van de prestaties voor rekening van derden
Retributies betreffende het gebruik van schoollokalen
Retributies Tarief voor de toegang en de dranken die geschonken worden tijdens concerten die plaatsvinden binnen de muren van de gemeentelijke lokalen
Retributies Tarief van de maaltijden en dranken in de R.C.G.P.
Retributie op de thuisbewaking van zieke enof gehandicapte kinderen
Retributie betreffende het bezetten van een wachtkelder of van de rouwzaal alsook voor alle prestaties van de geneesheer aangesteld door de ambtenaar van burgelijke stand
Reglement betreffende de inschrijvingen van de leerlingen in het Franstalige gemeentelijke gewone onderwijs
Belasting op het uitstallen van waren en andere voorwerpen op het openbaar domein
Belasting op het tijdelijk bezetten van de openbare weg ter gelegenheid van het oprichten, afbreken, herbouwen, veranderen, herstellen of onderhouden van gebouwen
Belasting op de vervuiling van de openbare wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze plaatsen
Retributie voor occasioneel gebruik van de lokalen van het gemeentehuis enof van de openbare wegen en plaatsen voor commerciële en artistieke doeleinden
Retributie voor de occasionele bezetting van de lokalen van het gemeentehuis ter gelegenheid van recepties georganiseerd volgend op huwelijksplechtigheden
Modif+regl+relatif+octroi+prime++NL 2k17 +Annexe
Délivrance+de+documents+admin tableau bos+ NL+ +2k17 Revu annexe NL
Belasting vervuiling 2014 2019 NL zitting van 19.09.2017
Concessions terrains cimetière 01 03 16 NL
Reglement op de opvangvoorzieningen gevestigd op het grondgebied van de gemeente
Repas scolaires NL annexe texte complet 2k18
Retributies voor de schoolmaaltijden, zwemmen
Afdrukken