Herfstkermis 2022: Oproep aan foorkramers

In oktober (van 5 tem 12 oktober 2022) organiseert de gemeente Vorst haar traditionele herfstkermis. Bent u foorkramer? Wilt u animatie/een attractie aanbieden in het hart van het historisch centrum van Vorst om klein en groot blij te maken? Meer info hier!
 
In oktober organiseert de gemeente Vorst haar traditionele herfstkermis. 
Dit jaar zijn de data vastgelegd van vrijdag 5 tot woensdag 12 oktober 2022 op het Sint-Denijsplein te Vorst (met de mogelijkheid om op te stellen vanaf maandag 3 oktober).
 

Voor deze gelegenheid doen wij een oproep aan foorkramers. 

In deze periode vindt ook de traditionele Jaarmarkt van Vorst plaats, die veel bezoekers trekt. Dit jaar is ze gepland op maandag 10 oktober 2022. 
 

Bent u foorkramer? Wilt u animatie/een attractie aanbieden in het hart van het historisch centrum van Vorst om klein en groot blij te maken? 

Bezorg ons uiterlijk op dinsdag 13 september 2022 de volgende documenten.
 • Het naar behoren ingevulde en ondertekende deelnameformulier
 • Een kopie van de volgende documenten (conform het koninklijk besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen): 
  • Verzekeringspolis 
  • Eenvormigheidsattest
  • En/of hygiëneattest
  • Het bewijs van betaling van de retributies “standplaats” en “water” (uitsluitend na goedkeuring van uw aanvraag door het College en ontvangst van de schuldvordering die u wordt toegezonden) 
 
Zonder deze documenten kan uw aanvraag voor een standplaats niet in overweging worden genomen. 
 
Selectie
Uw aanvraag zal vervolgens worden geanalyseerd op basis van de beschikbare ruimte, de technische haalbaarheid en het type attractie dat u voorstelt. Deze analyse zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Hierna ontvangt u een bevestiging evenals een schuldvordering voor betaling van de retributies. 
 
Voorwaarden
De retributies voor de bezetting van een standplaats ter gelegenheid van deze kermis zijn bepaald in het gemeentereglement van 26 januari 2021 en zijn als volgt: 
 • 10,00 € per lopende meter gevelbreedte voor een standplaats voor de volledige duur van de kermis
 • 15,00 € voor de waterbevoorrading per twee weken (indien een aansluiting gewenst is)
 • Elektriciteit wordt gratis ter beschikking gesteld door de gemeente.
 
Voor inlichtingen
Dienst Economische Ontwikkeling (Kermissen en Markten) 
Telefoon: 02 370 22 36 of 02 348 17 49
 
 
Afdrukken