Premie aan de jonge eigenaars

Premie aan de jonge gezinnen die hun onlangs verworven woning betrekken

 

Sinds 1 januari 2014 kan een gezin dat een woning in Vorst koopt, gedurende drie jaar een premie ontvangen die overeenstemt met het gemeentelijke aandeel van de onroerende voorheffing, geplafonneerd op 750 €, onder bepaalde voorwaarden :

 • Jonger zijn dan 40 jaar;
 • Onderworpen zijn aan de personenbelasting;
 • Beschikken over een inkomen dat lager ligt dan 49.042,89 euro voor een alleenstaande en 70.839,73 euro voor een koppel + 3.269,52 euro per kind ten laste (jaarlijks geïndexeerd bedrag);
 • Op het adres van de woning verblijven waarvoor de voorheffing verschuldigd is en er gedurende 5 jaar blijven wonen vanaf de toekenning van de premie;
 • Geen volle of mede-eigenaar zijn van een andere woning.
   

De premieaanvraag (aanvraagformulier) moet per brief ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 6 maanden na het versturen van het aanslagbiljet.

Download hier het Reglement betreffende de toekenning van een premie gedurende de drie jaren die volgen op de vestiging in een pas verworven of gebouwde woning te Vorst.

Postadres: Pastoorstraat 2 te 1190 Vorst.

Bij het formulier moeten volgende documenten worden gevoegd:

Voor de eerste schijf:
 1. samenstelling van gezin van de aanvrager(s): Het attest van gezinssamenstelling kan worden gedownload door middel van uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer op: https://mijndossier.rrn.fgov.be/;
 2. kopie van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing op uw na(a)m(en) betreffende het onroerende goed waarvoor de premie aangevraagd wordt en kopie van het bankrekeninguittreksel; Het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing kan u downloaden a.d.h van uw elektronische identiteitskaart, uw PIN code en een kaartlezer via onderstaande link: Onroerende voorheffing | MyTax (fisc.brussels)
 3. kopie van de aanslagbiljet van de personenbelasting (PB) voor het laatste jaar voorafgaand aan dat van de datum van verzending van het aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing en, indien van toepassing, een kopie van het bewijs van betaling van de PB;  Het aanslagbiljet van de personenbelasting kan worden gedownload door middel van uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer op: http://www.myminfin.be;
 4. kopie van de authentieke akte van aankoop opgesteld door de notaris of kopie van de kennisgeving van het kadastraal inkomen afgeleverd door de administratie van het kadaster in het geval van nieuwbouw;
 5. bewijs van uniek eigendom van de aanvrager(s), afgeleverd door een beambte van het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 2. Dit eigendomsbewijs kan worden verkregen bij het Bureau in de Financietoren, recht tegenover de Kruidtuin in Brussel. De hoofdingang bevindt zich te Kruidtuinlaan 50.
  Aangezien de huidige omstandigheden, zijn de kantoren momenteel gesloten voor het publiek. Dit document kan verkregen worden door een email te sturen naar volgend emailadres: rzsj.bureau.bruxelles2@minfin.fed.be

 

Voor de 2de en 3de schijven:

1. het formulier voor premieaanvraag, ingevuld en ondertekend.

 1. Kopie van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing op uw na(a)m(en) betreffende het onroerende goed waarvoor de premie aangevraagd wordt en kopie van het bankrekeninguittreksel.
   

 

Meer informatie en contactpersonen:
Amin El Bechari: 02 370 26 96
Christel Smith: 02 348 17 11

e-mail : premievoorjongeeigenaars@vorst.brussels

Afdrukken