Gemeentelijk Mobiliteitsplan

De gemeente Vorst werkt aan een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Bij de uitwerking van dit plan wordt er een beroep gedaan op gewestelijke en gemeentelijke technische deskundigen en op de ervaring van de Vorstenaren.

Wat is een Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP)?

Een gemeentelijk mobiliteitsplan is een strategisch instrument dat tot doel heeft de verplaatsingen op gemeentelijk niveau te faciliteren door bijzondere aandacht te besteden aan de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefomgeving van de inwoners.

Dit plan is de vertaling op gemeentelijk niveau van het Gewestelijk Mobiliteitsplan (hieronder beschreven), dat als hoofddoel heeft de leefomgeving van de Brusselaars te verbeteren en tegelijk de demografische en economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te begeleiden.

In 2011 heeft de gemeente Vorst haar eerste GMP goedgekeurd. Dat legde richtsnoeren vast voor de oplossing van bepaalde mobiliteitsknelpunten in onze gemeente en voor de herinrichting van bepaalde wegen.

Vandaag, 10 jaar later, moet het plan worden geactualiseerd om de doelstellingen van het nieuw gewestelijk mobiliteitsplan ‘Good Move' ten uitvoer te leggen.

Om dit nieuwe GMP op te stellen heeft de gemeente Vorst een studiebureau aangesteld dat neutraal en kwalitatief hoogstaand achtergrondwerk levert om te komen tot een actieprogramma rond 4 prioritaire assen: multimodale specialisatie van de wegen, autoluwe mazen, communicatie en sensibilisering, en de parkeerstrategie.
 

 

 

 

Nuttige documenten (verslagen, presentaties...)

Klik hier.

Afdrukken