Parkeren

Schepen: Mevr. Esmeralda Van den Bosch

evandenbosch@forest.brussels

NIEUWS

 

Parkeren wordt gemoderniseerd

 
Sommigen onder u hebben misschien gemerkt dat Vorst al enkele dagen nieuwe parkeermeters heeft! Volgens Parking.brussels was de technologie van de vorige machines immers verouderd.
 
Le stationnement se modernise
Het papieren ticket voor het parkeren op de openbare weg verdwijnt, maar de prijs blijft ongewijzigd: 
🔴 In de “rode” zone blijft het uurtarief voor parkeren 1,5 euro.
🟢 In de “groene” zone blijft het uurtarief voor parkeren 1 euro, behalve voor houders van een parkeerkaart of -abonnement.
🔵 In de “evenementzone” blijft het uurtarief voor parkeren 5 euro (voor maximaal 4u30), behalve voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart (meer info hieronder).
⚫ Het is nog steeds mogelijk een gratis ticket te krijgen voor 15 minuten in de gekleurde zones en voor 30 minuten in de evenementzone.
  
CODES voor bezoekers: de bezoekerskaart verandert van formaat!
Met de nieuwe parkeermeters is het gebruik van de chipkaart "bezoekers" niet meer mogelijk. 
 
De fysieke kaart wordt vervangen door een nieuw systeem met parkeercodes voor bezoekers die per sms kunnen worden geactiveerd. Dit systeem wordt al gebruikt in andere gemeenten en zal over het hele Brusselse Gewest worden uitgerold.
 
Dankzij dit gebruiksvriendelijker systeem wordt het gemakkelijker om bezoekers te ontvangen, aangezien de sms-codes hun op afstand kunnen worden meegedeeld. 
 
Over enkele weken zullen de Vorstenaren deze bezoekerscodes kunnen bestellen bij de klantendienst van Parking.brussels. Daartoe komt er een inschrijvingsformulier op de website van het Parkeeragentschap (www.parking.brussels).
 
Gezien de tijdelijke onmogelijkheid om per uur te betalen, heeft de Gemeenteraad in zijn vergadering van 20 december de tarieven verlaagd:
Code "bezoeker": 0,6 euro per voertuig per periode van 4 uur en 30 minuten, maximaal 100 keer per jaar en per huishouden. 
Code “bezoeker-evenement": 0,6 euro per voertuig per periode van 4 uur en 30 minuten, maximaal 100 keer per jaar en per huishouden. 
Code "sportclub": 0,6 euro per voertuig per periode van 4 uur 30 minuten, maximaal 4.000 keer per jaar en per club toegekend. 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Parking.brussels: vorst@parking.brussels

 

horodateurs

Elke verandering brengt een aanpassingsperiode met zich mee en Parking.brussels stelt alles in het werk om de kinderziekten van het nieuwe systeem te overwinnen.

In de tussentijd kunnen klachten gezonden worden naar vorst@parking.brussels .


 

 

 

 

 

 

 

 

"Evenementenzone" rond Vorst Nationaal gereactiveerd vanaf 21 maart 2022

Ter herinnering: wie zonder geldige vrijstellingskaart op een concertavond tussen 19.30 uur en middernacht in een evenementenzone parkeert, betaalt 5 euro per uur. Op die manier willen we bezoekers stimuleren om vaker het openbaar vervoer te nemen én willen we wildparkeren in de buurt voorkomen.

Meer inlichtingen hier.


De kantoren van parking.brussels van Vorst en Anderlecht fusioneren

 

Een permanentie is beschikbaar in Vorst.

De antenne is gevestigd Marguerite Bervoetsstraat 1-5 in 1190 Vorst

De permanentie is toegankelijk:

 • Dinsdag: van 8u30 tot 12u30
 • Donderdag: van 14u tot 18u30

 

Groen telefoonnummer (gratis):  0800 35 678
Maandag t/m vrijdag: 8u30-13u & 14u-17u

 

De kantoren van parking.brussels van Vorst en Anderlecht  zijn geopend: Frankrijkstraat 95 in 1070 Anderlecht

Openingsuren:

 • Maandag: van 8u30 tot 12u30 en van 14u tot 16u30
 • Dinsdag: van 8u30 tot 12u30
 • Woensdag: van 14u tot 18u30
 • Donderdag: van 8u30 tot 12u30
 • Vrijdag: van 8u30 tot 12u30

 

Parking.brussels zorgt voor de controle van voertuigen op de weg, het beheer van de ontheffingskaarten (informatie, aanvraag van ontheffingskaarten...).

Parkeerkaarten en abonnementen: meer inlichtingen op de website van

parking.brussels

 


Parkeerkaart

De parkeerkaart voor mindervaliden is nominatief, en bijgevolg, onderworpen aan de aanwezigheid van de gehandicapte persoon in het voertuig wanneer deze er gebruik van maakt tijdens verplaatsingen.

De kaart is persoonlijk : niemand mag ze gebruiken indien u niet aan boord van het voertuig bent.


Parkeerzones voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM)

Degene die een parkeerplaats voor een persoon met beperkte mobiliteit voor zijn woning wenst te hebben, wordt verzocht een gemotiveerde aanvraag via het formulier met ingesloten de volgende documenten:

 • een fotokopie van zijn identiteitskaart (recto-verso) ;
 • een fotokopie van het getuigschrift van de erkenning van de handicap, afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid – Kruidtuin, 50 – 1000 Brussel ;
 • een fotokopie van zijn parkeerkaart (recto-verso) ;
 • een fotokopie van het inschrijvingsbewijs van zijn voertuig of van het voertuig van de persoon die hem vervoert en op hetzelfde adres ingeschreven is ;
 • een fotokopie van 
  het rijbewijs en van de autoverzekering.


De aanvraag van de aanvrager moet per e-mail worden gestuurd naar parkerenpbm@vorst.brussels en moet vermelden dat hij/zij geen garage bezit.

De aanvraag wordt naar de bevoegde diensten van de Politiezone Zuid gestuurd, die ze onderzoeken.

Opmerking: de voorbehouden parkeerplaatsen zijn niet individueel en mogen daarom gebruikt worden door alle personen die houder zijn van een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.

De gehandicapte personen kunnen over het algemeen genieten van de volgende faciliteiten :

 • Kortingskaart voor het openbaar vervoer
 • Fiscale maatregelen voor uw voertuig
 • Sociale en fiscale maatregelen


De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de Dienst Sociale Zaken of op www.handicap.fgov.be

Afdrukken