Bevraging van ULB over hulp en begeleiding van oudere mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitnodiging tot deelname aan een bevraging van de Université Libre de Bruxelles (ULB) over hulp en begeleiding van oudere mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


In het licht van de actuele strijd tegen het corona-virus (COVID-19), is het vraagstuk van hulp aan oudere mensen alleen maar centraler komen te staan.

Onder hulp aan oudere mensen verstaan wij zowel residentiële diensten (zoals rusthuizen), diensten aan huis (zoals familiehulp, huishoudhulp, ziekenzorg, etc) als hulp geboden door de familie of omgeving.

De bevraging gebeurt via internet. U kunt de vragenlijst hier vinden :  caresurvey.be.
 

De vragenlijst richt zich op alle meerderjarige inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht of u al dan niet te maken hebt met hulp aan oudere mensen. We zijn echter in het bijzonder geïnteresseerd in het perspectief van wie rechtstreeks met de thematiek te maken heeft : hetzij oudere mensen zelf, hetzij Brusselaars die een hulpbehoevend familielid van ouder dan 65 jaar hebben. De hulp kan nodig zijn omwille van medische redenen of simpelweg omwille van afnemende autonomie door de ouderdom.  

Er is een Franstalige, Nederlandstalige en Engelstalige versie. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

De bevraging wordt uitgevoerd volgens de ethische regels van de universiteit, wat anonimisering en bescherming van persoonlijke gegevens inhoudt.

Als u meer inlichtingen over deze bevraging wenst te bekomen, gelieve dan contact op te nemen met Dr. Chiara Giordano

Email: chiara.giordano@ulb.ac.be
 

Afdrukken