Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.
 


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvrag om stedenbouwkundige vergunning

 

Overlegcommissie van 11/01/2022

Stedenbouwkundige vergunning Advies
SV27536 - Stadionstraat 32 advies
SV27671 - Kersbeeklaan 131 advies
SV2698 - Pierre Decosterstraat 71 advies
SV27740 - Sint-Denijsstraat advies
SV27887 - Neerstallesteenweg 63-65 advies

 

Overlegcommissie van 21/12/2021

Stedenbouwkundige vergunning Advies
SV 07 9879 - Neerstalsesteenweg 208 advies
SV 27 623 - Brusselsesteenweg 177 advies
SV 27 643 - Wielemans Ceuppenslaan 173 advies
SV 27 654  - Neerstalsesteenweg 44 advies
SV 27 724 - Pierre Decosterstraat 25 advies
SV 27 725 - de Fierlantstraat 118 advies
SV 27 734 - Besmelaan 101 advies
SV 27 740 - Sint-Denijsstraat advies
SV 27 842 - Wielemans Ceuppenslaan 1-5 advies

 

Afdrukken