Coronavirus - Algemene informatie & gemeentelijke- en overheidsmaatregelen

Hier vind je officiële informatie over het coronavirus en de specifieke maatregelen die in Vorst worden genomen.

Denk je besmet te zijn door het coronavirus?

•    Neem telefonisch contact op met je arts
•    Begeef je niet naar zijn raadpleging zonder zijn akkoord
•    Begeef je niet naar de spoedgevallen zonder zijn akkoord

Schrijf je in op de website van Be-alert om regelmatig de nieuwsberichten over het coronavirus via mail te krijgen.

Informatie vanwege de Overheid en het Gewest


Infolijnen:

 • Om een huisarts te contacteren: 1710
 • Algemeen infonummer: 0800 14 689
 • Infonummer voor senioren: 0800 35 550

 

Nuttige websites:


Op deze websites vind je alle informatie over het virus, de te nemen hygiënemaatregelen en de specifieke door de Brusselse overheid getroffen voorzieningen.

→ De maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen zijn op de website beschikbaar in 10 talen.

 

Informatie omtrent dieren:

Gemeentelijke informatie

 

Beperkte toegang tot de loketten van de burgerdiensten!

In het algemeen wordt er gevraagd om zich zo weinig mogelijk naar de gemeentediensten te begeven. 

Gelieve de betrokken diensten vooraf te contacteren en je enkel ter plaatse te begeven indien je bezoek dringend is en niet kan wachten:

Dienst Huisvesting: 02 378 44 28 of hil@vorst.brussels
Dienst Stedenbouw: 02 348 17 21 of bat2@vorst.brussels
Dienst Bevolking: 02 370 22 58 of bevolking@vorst.brussels
Dienst Burgerlijke stand: 02 370 22 52 of burgstand@vorst.brussels
Dienst Vreemdelingen : 02 370 22 59 of vreemdelingendienst@vorst.brussels
Dienst Rijbewijzen en Paspoorten : 02 370 22 60 of rijbewijs-paspoort@vorst.brussels
Dienst Wegenis: 02 370 22 46 of bow@vorst.brussels
Dienst Netheid (permanenties Belasting vervuiling): 02 348 17 75 of prs@vorst.brussels
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) : gas@vorst.brussels
Dienst Sociale zaken: 02 370 22 35 of serviceaffairessociales@forest.brussels
Dienst Senioren: 02 376 10 06 of jboute@vorst.brussels

Jeugd Informatie Ruimte: 02 332 24 42 van maandag tot donderdag van 8.30 tot 17 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur of jeugdinfo@vorst.brussels

Indien de kwestie niet dringend is, gelieve de verplaatsing dan uit te stellen.

 • Op deze link vind je alle nuttige informatie over de burgerdiensten va de gemeente.
 • De permanenties van de dienst bevolking op donderdagavond worden tijdelijk ook afgelast.
 • Dankzij de online diensten aangeboden door Irisbox kan je een reeks administratieve documenten ook online verkrijgen en zelf downloaden en printen:
   
 • attest van gezinssamenstelling,
 • attest van hoofdverblijfplaats - met of zonder historiek,
 • attest van Belgische nationaliteit,
 • attest van leven,
 • attest van wettelijke samenwoning,
 • attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk,
 • attest van het kiesregister,
 • attest van wijze van teraardebestelling en / of rituelen,
 • uittreksels uit de bevolkingsregisters

Om de verspreiding van COVID-19 (coronavirus) te beperken, wordt er aan alle burgers gevraagd om verplaatsingen naar de diensten Burgerlijke Stand, Bevolking, Vreemdelingen en Vergunningen-Paspoorten te beperken.

De twee seniorenclubs van de gemeente zijn gesloten.

 • Schorsing van de evenementenzone volgend op het verbod van bijeenkomsten en schorsing van de evenementen in Vorst Nationaal.

 

Dienst Bemiddeling van de gemeente Vorst

Door de voorzorgsmaatregelen i.v.m. het coronavirus, kunnen de gesprekken niet meer face to face plaatsvinden.

De gemeente Vorst wenst niettemin telefonisch beschikbaar te blijven voor haar inwoners.

De juridische permanenties vinden plaats elke werkdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u30.

Bemiddeling vindt plaats op de gebruikelijke uren.

Contact : 02/334.72.81 en 0490/52.29.24

Sluiting van de gemeentelijke infrastructuren:

Hieronder de lijst van de gebouwen die gesloten zijn:

 • BRASS, het cultureel centrum van Vorst
 • Biblif, de Franstalige bibliotheek
 • Bib Vorst, de Nederlandstalige bibliotheek
 • Ten Weyngaert (de réceptie is open, maar de activiteiten gaan niet door)
 • De sportcomplexen
   

Alle evenementen, die in deze gebouwen en in deze periode gepland waren

 

Beperkte toegang tot het OCMW van Vorst:

Open van 9u tot 12u, enkel via het onthaal Pastoorstraat 35.

Gesloten elke namiddag.
 
De volgende voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing:

 • enkel 1 persoon toegelaten, om de beurt;
 • bij binnenkomen, eerst de handen wassen;
 • de mensen die buiten wachten, moeten minstens op 1m50 afstand van elkaar staan.

 
Wie zich niet aan deze maatregelen houdt, wordt geweigerd binnen te komen.
 
Er is maar één loket open..

 

Begraafplaats van Vorst

 • De begraafplaats is tijdens het weekend gesloten.
 • Het kantoor van de begraafplaats is gesloten (voor informatie 0499 58 83 70 of burgstand@vorst.brussels).
 • Gemotoriseerd verkeer op de begraafplaats is verboden (met uitzondering van begrafenissen).

 


Afdrukken