Veiligheidsmonitor: jouw mening telt

Vanaf 18 oktober zullen 9800 inwoners van de politiezone Zuid (Vorst, Sint-Gillis en Anderlecht) de vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor ontvangen.

 

De politie lanceert in samenwerking met de FOD Binnenlandse zaken en de lokale besturen een grootschalige enquête over verschillende veiligheidsthema’s (onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, slachtofferschap, kwaliteit van het politieoptreden). De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt om het veiligheidsbeleid van onze gemeente uit te stippelen.

De deelnemers, die willekeurig geselecteerd werden, zullen de enquête per post ontvangen. De antwoorden zullen anoniem worden verwerkt.

De resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2022.

Indien u vragen heeft: 02 559 82 16 ou 02 488 33 03

 

sécurité

Afdrukken