Leefmilieu

 

Hoe verbeteren we de luchtkwaliteit in Vorst?

De rapporten over de luchtkwaliteit in Brussel stapelen zich inderdaad op en zijn zeer verontrustend. Dit is een volksgezondheidsvraagstuk, waarvan de oplossingen gezocht moeten worden in de vermindering van de uitstoot van fijnstof door het weg- en luchtverkeer en de verwarming.

Op gemeentelijk niveau kunnen we inspelen op de mobiliteit. Door het inrichten en naleven van de zone 30’s, het oprichten van schoolstraten en autoluwe straten om de keuze voor alternatieven voor de wagen veiliger te maken maar ook het verhogen van het openbaarvervoersaanbod in overleg met de gebruikers en buurtbewoners.
 

Schoolstraten

Sinds 25 maart jl. organiseert de Parkschool met de steun van het gemeentebestuur de eerste schoolstraat in Vorst door een deel van de Mysteriestraat af te sluiten gedurende de tijdstippen wanneer de kinderen de school binnengaan en verlaten. Het gaat om een testfase die tot 30 juni zal duren.

Indien de resultaten overtuigend zijn, zullen de verplaatsbare hekken definitief worden geïnstalleerd aan weerszijden van de wegstrook om deze inrichting blijvend te maken. Een schoolstraat is een straat die in de buurt van een school ligt en die tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten.

Concreet betekent dit dat er een verplaatsbaar hek wordt gezet om de toegang tot een deel van de straat af te sluiten voor auto’s, motorfietsen en bromfietsen. De volledige breedte van de weg is dus alleen aan de voetgangers en fietsers voorbehouden; die laatsten moeten heel langzaam rijden en voorrang verlenen aan de voetgangers. Op deze manier kunnen de kinderen, ouders en leerkrachten veilig, gezond en aangenaam naar school en terug gaan. Deze maatregel is bedoeld om de luchtkwaliteit rond de scholen te verbeteren, een maximale veiligheid te garanderen en een aangename omgeving te creëren die de sociale contacten bevordert.

Neem voor meer informatie gerust contact op met de dienst Mobiliteit: mobiliteit@vorst.brussels of 02 370 22 24.

Afdrukken