Infosessie over het Gemeentelijk Mobiliteitsplan

 

Het Vorstse mobiliteitsbeleid, opgebouwd volgens de gewestelijke principes en de ervaring van de buurbewoners, is gebundeld in een document genaamd ‘Gemeentelijk Mobiliteitsplan’ of GMP.


Alle informatie omtrent het GMP is hier te vinden.
Het is noodzakelijk deze informatie te lezen om de context van de infosessie goed te begrijpen.

Op maandag 10 mei 2021 werd een infosessie over het Gemeentelijk Mobiliteitsplan georganiseerd.

U kan het bekijken:

 

Raadpleeg deze gebruikersgids om meer te weten te

Er werdt een voorstelling gegeven van de eerste twee fasen van het GMP:

  • Fase 1: Diagnose, d.w.z. een uitgebreide stand van zaken van de mobiliteit in Vorst.
  • Fase 2: Strategische doelstellingen, d.w.z. alle mogelijke actiemiddelen om de doelstellingen van het GMP te bereiken.

(Opmerking: niet alle tijdens de infosessie gepresenteerde actiemiddelen worden noodzakelijkerwijs uitgevoerd. Dat zal immers afhangen van de volgende fasen: actieplan voor autoluw maken van de wijk (operationalisering) en planning).

In het najaar van 2021 zal er een tweede infosessie worden gehouden. Dan zal de operationalisering van de gekozen strategieën en de planning van de operaties worden voorgesteld. 

Afdrukken