Doe mee !

Wat zijn de grote stappen in het project ?

De gemeenten willen de inwoners, bezoekers en alle weggebruikers betrekken in alle stappen van dit project.

In praktijk bestaat het Lokaal Mobiliteitscontract van de maas "VoorpleinEN" uit drie fasen: diagnose van de huidige situatie, voorstelling van scenario’s en selectie van een voorkeursscenario in het kader van de studie.

 

1° "De maas vandaag" - Stand van zaken (januari – februari 2021)

Tijdens deze eerste fase benutten we de expertise van de gebruikers op het terrein en we inventariseren heel concrete knelpunten, van alle aard, voor alle soorten gebruikers en vervoerswijzen, voor mobiliteit en voor openbare ruimte.

maille parviS - QR codeVia onze online enquête kan u uw mening doorgeven over uw wijk. De enquête loopt van 22 januari tot 15 februari. U mag ze gerust met uw buren en vrienden delen.

De resultaten worden allemaal bestudeerd en geanalyseerd om de technische werkgroep (die bestaat uit de gemeenten, het Brussels Gewest en 2 onafhankelijke bureaus) een goed overzicht te geven om de verschillende scenario’s voor een nieuw circulatieplan te baseren op de reële problemen.

We tonen de resultaten op een kaart die laten zien welke straten en pleinen volgens u prioritair een oplossing moeten krijgen. De mobiliteitsexperts van TRIDÉE onderzoeken daarnaast de knelpunten en verkeersstromen. Het verslag en die verdere analyse komen in een verslag op deze webpagina. De kaart en de analyse worden dan de springplank naar een nieuw circulatieplan voor de wijk.

2° "De maas morgen" - Voorstel en evaluatie van Scenarios (mei 2021)

In de loop van de maand mei stellen we u verschillende scenarios voor een nieuw circulatieplan voor de maas "VoorpleinEN". Tijdens een online of life participatiemoment (als de gezondheidssituatie het toelaat) kan u uw mening geven over de verschillende scenario’s. We bekijken welke impact die voor de betrokken personen hebben. We beoordelen samen met u sterkten en zwakten van elk scenario. En we bespreken samen welke potentiële openbare ruimtes aangenamer kunnen worden in een verkeersluwe wijk.

Op basis van de resultaten wordt een definitief scenario uitgewerkt dat goedgekeurd moet worden door de Colleges van de betrokken gemeenten en het Brussels Gewest.

3° "De maas overmorgen" - Uitwerkingsprogramma op korte, middellange en lange termijn (september 2021)

Het nieuwe circulatieplan zal in de herfst van 2021 voorgesteld worden. Het concrete uitwerkingsprogramma ligt nog niet vast en we horen graag de mening van de burgers : wat zijn de prioriteiten voor de uitvoering ? Wat moet eerst, wat kan later ? Er wordt rekening gehouden met uw mening en met de dringende werken en opportuniteiten van de gemeenten en het Brussels Gewest.

Daarnaast doen we voorstellen om de prioritaire openbare ruimten te verbeteren, die we samen beoordelen op hun sterkten en zwakten.

Het circulatieplan zal in een volgende fase uitgevoerd worden met ingrepen op het terrein.

 

Contactpersonen

Afdrukken