Nieuws

 

Nieuwe maatregelen

Alle maatregelen vind je op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op federaal niveau op de weebsite van de FOD Volksgezondheid gewijd aan het coronavirus

samen de winter door


Frequently asked questions (FAQ)

U kunt alle veelgestelde vragen raadplegen.


 • 15/10/2021: Covid Safe Ticket (CST) wordt ingevoerd in Brussel

Het Covid Safe Ticket is een instrument om gezondheidsrisico's te beheren, als aanvulling op vaccinatie. Het heeft tot doel de gezondheid van de bevolking te beschermen en het economische en sociale leven draaiende te houden.

Meer inlichtingen
 

 • 26/07/21: enkele tips voor een veilige vakantie

Je gaat binnenkort op vakantie en misschien zit je met een hoop vragen? Om onaangename verrassingen te vermijden, kan je vóór je vertrek beter goed geïnformeerd zijn! Enkele tips om te helpen bij je voorbereidingen.
Meer inlichtingen
 

 • 04/06/2021: Overlegcomité - vrij en veilig reizen tijdens de zomer


Het Overlegcomité heeft de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.
Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.

Meer inlichtingen
 

 • 12/02/2021: Algemene toelating geldig voor sport- en culturele activiteiten die een akkoord van het gemeentebestuur vereisen in het kader van de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Download hier de algemene toelating

Opgelet:
Zoals vermeld in de tekst van deze toelating zijn de toegestane activiteiten beperkt tot activiteiten waarbij de geldende noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en de bijhorende protocollen strikt worden nageleefd.
 

 • 22/01/2021: Tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.
Meer inlichtingen
 

 • 30/12/2020: Verplichte quarantaine en test na verblijf in rode zone

Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten. Daarom zal met ingang van 31 december 2020 iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.
Deze maatregel geldt voorlopig al tot 15 januari 2021.
Meer inlichtingen
 

 • 17/12/2020 : premie van 800 € voor de handelaars die werden getroffen door de coronacrisis

De Gemeenteraad heeft op 15 december 2020 het Gemeentereglement goedgekeurd dat de toekenning van een forfaitaire premie voor alle niet-essentiële handel en horeca mogelijk maakt! De aanvraag moet worden ingediend met behulp van het bijgevoegd formulier vóór 8 januari 2021 (meer inlichtingen)
 

 • 05/10/2020: opening van een testcentrum in Vorst

Het centrum is toegankelijk van maandag tot zaterdag, van 9u tot 17u, uitsluitend op afspraak (www.brussels.testcovid.be) om de wachtrijen tot een minimum te beperken. De capaciteit werd geschat op 1680 testen per dag (meer inlichtingen).
 

 • 01/10/2020: verplichting om in bepaalde zones van de gemeente een mondmasker te dragen

Naar aanleiding van het besluit van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de gemeente Vorst beslist de maatregelen betreffende het dragen van een mondmasker aan te passen (Meer inlichtingen).
 

 • 12/08/20: het dragen van een mondmasker wordt verplicht vanaf woensdag 12 augustus op heel het Brussels grondgebied

Voortaan is dus iedereen van twaalf jaar of ouder verplicht een mondmasker te dragen dat de neus en de mond bedekt op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

 • 05/08/20: nieuw coronatestcentrum in Vorst

In Vorst is dinsdag 4 augustus een nieuw testcentrum voor COVID-19 geopend op de site Molière Longchamps van de Brusselse Iris Ziekenhuizen Zuid (Meer inlichtingen).
 

 • 27/07/20: nieuwe veiligheidsmaatregelen vanaf 29 juli

De Nationale Veiligheidsraad is opnieuw bijeengekomen. Deze vergadering werd vroeger dan voorzien gehouden want het aantal personen dat besmet is met het coronavirus blijft op onrustwekkende wijze toenemen.
 

 • 25/07/20: nieuwe veiligheidsmaatregelen vanaf 25 juli en verplichting om in bepaalde zones van de gemeente een mondmasker te dragen

De Nationale Veiligheidsraad is op 23 juli samengekomen en heeft een reeks nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 11/06/20: Een nieuwe organisatie om ieders gezondheid te beschermen: maak online een afspraak!

Moet u formaliteiten vervullen in een van de diensten van Burgerzaken? Maak in een paar klikken een afspraak met uw gemeentebestuur via internet en kies de datum en het uur dat u het best schikt.

Afdrukken