Organisatie

Schepen: Mevr. Maud DE RIDDER

mderidder@vorst.brussels

Gemeentelijk vakantiespeelplein – lentevakantie - annulatie

In het kader van de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 in te perken, werd beslist dat het gemeentelijke vakantiespeelplein zijn deuren niet zal openen tijdens de lentevakantie van 6 tot 17 april 2020.
De ouders die een kind hebben ingeschreven, worden verzocht de inschrijvingsfiche bij te houden en voor te leggen tijdens de inschrijvingen voor het zomerspeelplein 2020.
Het reeds ontvangen bedrag zal worden afgetrokken van de nieuwe inschrijving.
Bedankt voor uw begrip.

Naschoolse activiteiten : tel: 02 370 22 18
Speelplein: tel: 02 370 22 88
Stages: tel:  02 370 22 88

aes@forest.brussels

Openingstijden:

Van maandag tot en met donderdag van 8u45 tot 12u45     
Woensdag  van 13u45 tot en met 15u45
Vrijdag van 8u30 tot en 11u45

Kantoren:

Generaal Dumonceaulaan, 56- 1190 Brussel
Toegangsplannen

Afdrukken