Identiteitskaarten

 

Dienst bevolking

Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

bevolking@vorst.brussels
Tel: 02 370 22 61 of 64

 

Indien u ons telefonisch wenst te bereiken, mogen wij u aanraden dit bij voorkeur te doen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze uren zullen onze agenten uw oproep sneller kunnen beantwoorden. Dank u voor uw begrip.


In enkele kliks kan u de dag en het tijdstip van uw afspraak kiezen en het online formulier invullen.

Op de dag van uw afspraak dient u zich minstens 5 minuten vóór uw afspraak aan te melden bij het onthaal, met de bevestiging van uw gemaakte afspraak (afgeprint of op uw smartphone).  Het gemeentepersoneel zal u aangeven naar welk loket u zich mag begeven.
Bij laattijdige aankomst verliest u uw beurt en moet u opnieuw een andere afspraak maken.
Zorg dat u alle documenten die nodig zijn voor uw formaliteit meebrengt.

Indien u verhinderd bent, gelieve te telefoneren naar de dienst Bevolking om uw afspraak te annuleren.

Belgische identiteitskaart te bekomen indien u ouder bent dan 12 jaar

Maak minstens 30 dagen voor de vervaldatum van uw oude kaart een afspraak via Irisbox.

Gelieve voor elke kaart een afspraak te maken.

U moet zich persoonlijk melden voor de afspraak en in het bezit van:

 • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
 • uw te vervangen identiteitskaart, verklaring van verlies of diefstal van uw identiteitskaart
 • uw oproepingsbrief (indien van toepassing)
 • een recente pasfoto (vooraanzicht, op witte achtergrond, ICAO-normen)

 

Kostprijs: 25 €
Afleveringstermijn: 2 weken (een afspraak maken voor het ophalen van de identiteitskaart)
Spoedprocedure: 120 € (2-3 werkdagen indien aangevraagd voor 15u)

Kids-ID (identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar)


kidid

Om een Kids-Id te verkrijgen, gelieve een afspraak te maken via Irisbox.

Gelieve voor elke kaart een afspraak te maken.

Uw kind moet aanwezig zijn op de afspraak en vergezeld zijn van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. Gelieve de volgende documenten mee te brengen:

 • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
 • 1 recente pasfoto (ICAO-normen)
 • de te vernieuwen Kids-ID of verklaring van verlies/diefstal

Kostprijs: 10 €
Afleveringstermijn: 2 weken (een afspraak maken voor het ophalen van het Kids-ID)
Spoedprocedure: 100 € (2-3 werkdagen indien aangevraagd voor 15u00)

De verklaring van verlies of vernietiging kan tijdens de openingsuren afgelegd worden op onze dienst bevolking door de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent. De aanvraag tot het bekomen van een nieuwe Kids-Id gebeurt tegelijkertijd. De aanwezigheid van het kind is vereist en u moet in het bezit zijn van een pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen.

In geval van diefstal of indien onze dienst gesloten is, gelieve u aan te melden op het politiebureau (Schaatsstraat 44 of Luikstraat 1) met drie pasfoto's, die aan de ICAO-normen voldoen, teneinde een verklaring van verlies/diefstal of vernietiging van de Kids-Id te bekomen.
 

Elektronische verblijfskaarten (enkel voor buitenlandse onderdanen).

Om een verblijfskaart E+, F+, C of B te bestellen, dient u minstens 30 dagen voor de vervaldatum van uw oude verblijfskaart (of voor een minderjarig kind, 2 maanden voordat het de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft) een afspraak te maken via Irisbox.

Gelieve voor elke kaart een afspraak te maken.

U moet zich persoonlijk melden voor de afspraak en in het bezit van:

 • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
 • de ontvangen oproepingsbrief
 • uw te vervangen kaart of verklaring van verlies of diefstal van uw verblijfskaart uitgegeven door het politiecommissariaat
 • 1 recente pasfoto (ICAO-normen)

 

Kostprijs: 25 €
Afleveringstermijn: 2 weken (een afspraak maken voor het ophalen van de verblijfsskaart)
Spoedprocedure: 120 € (2-3 werkdagen indien aangevraagd voor 15u)

Voorlopige identiteitskaart -  (identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar die niet de Belgische nationaliteit bezitten)

Om een VIK te verkrijgen, gelieve een afspraak te maken via Irisbox.

Gelieve voor elke kaart een afspraak te maken.

Uw kind moet aanwezig zijn op de dag van afspraak en vergezeld zijn van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. Gelieve de volgende documenten mee te brengen:

 • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
 • 1 recente pasfoto (ICAO normen)
 • de te vervangen voorlopige identiteitskaart of verklaring van verlies of diefstal uitgegeven door het politiecommissariaat

Kostprijs: 10€
Afleveringstermijn: onmiddellijk

Verlies of diefstal van uw identiteitskaart (Belgische onderdanen)

 • Verlies van uw identiteitskaart: maak een afspraak via Irisbox.
  Gelieve voor elke kaart een afspraak te maken.
  Op de dag van afspraak dient u zich aan te melden bij de bevolkingsdienst (Schaatsstraat 30) in het bezit van
  • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
  • 1 recente pasfoto (ICAO normen)
 • Diefstal van uw identiteitskaart: meld u aan bij het politiebureau (Schaatsstraat 44 of Luikstraat 1) met 3 pasfoto's die aan de ICAO-normen voldoen.
  Maak vervolgens een afspraak via Irisbox. Gelieve voor elke kaart een afspraak te maken.
  Op de dag van afspraak dient u zich aan te melden bij de bevolkingsdienst (Schaatsstraat 30) in het bezit van
  • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
  • het PV uitgegeven door het politiecommissariaat
  • 1 recente pasfoto (ICAO normen)


De bestelling van uw nieuwe kaart kan gelijktijdig gebeuren tijdens het afhandelen van deze formaliteiten.
 

Verlies of diefstal van uw verblijfskaart (kaarten E+, F+, C of B)

 • Bij verlies of diefstal van uw verblijfskaart: meld u aan bij het politiebureau (Schaatsstraat 44 of Luikstraat 1) met 3 pasfoto's die aan de ICAO-normen voldoen. Zodra u de oproepingsbrief uitgegeven door de Bevolkingsdienst ontvangt, moet u een afspraak maken via Irisbox om uw nieuwe verblijfskaart te kunnen bestellen en u aanmelden bij de bevolkingsdienst (Schaatsstraat 30).


Wat indien u uw PIN-PUK code verloren hebt?

Nieuwe PIN en PUK codes kunnen worden aangevraagd via www.ibz.rrn.fgov.be

Kostprijs: gratis
Afleveringstermijn: 10 werkdagen

Indien u geen internet heeft, kunnen de nieuwe PIN en PUK codes telefonisch aangevraagd worden op de volgende nummers: 02/370 22 61 of 64

Kostprijs: 5€
Afleveringstermijn: 10 werkdagen

Afhaling: zodra u een e-mail van de Bevolkingsdienst ontvangt waarin meegedeeld wordt dat uw nieuwe codes beschikbaar zijn, dient u een afspraak te maken via Irisbox.
Indien u binnen de 15 dagen geen e-mail heeft ontvangen, dient u telefonisch contact op te nemen met onze diensten om u ervan te verzekeren dat uw nieuwe codes beschikbaar zijn.
Telefoon 02 370 22 61 of 64

Gelieve tijdens de afhaling de volgende documenten mee te brengen:

 • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
 • uw identiteits- of verblijfskaart


Uw contactgegevens registreren

Om de registratie van uw contactgegevens aan te vragen op het niveau van het rijksregister (uw telefoonnummer, uw faxnummer en/of uw e-mailadres), volstaat het om dit formulierr in te vullen en af te geven aan het onthaal van de Bevolkingsdienst of het per e-mail te versturen naar bevolking@vorst.brussels


Fotoautomaat

Voor de foto’s voor je identiteitskaart (en internationaal paspoort) staat er een fotohokje in de lokalen van de Bevolkingsdienst (Schaatsstraat 30). De cabine is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Een reeks van 6 foto’s volgens de officiële normen kost 6 euro en kan betaald worden met Bancontact of contant.

Voor kinderen jonger dan 6 jaar is het raadzaam naar een professionele fotograaf te gaan: door hun kleine gestalte kan het immers moeilijk zijn de foto correct te nemen in de cabine.

Afdrukken