Verkiezingen

 

Dienst bevolking
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

bevolking@vorst.brussels
Tel: 02 370 22 65 / 50

 

Verkiezingen 26 mei 2019 van 8u tot 16u     

 

ALLE LOKALEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKTE MOBILITEIT.

 

Belgische kiezers met woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen stemmen voor:

 • Op gewestelijk niveau: de 89 leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (72 Franstalige en 17 Nederlandstalige); De kiezers die ervoor opteren om te stemmen voor het Nederlandstalige college van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen ook stemmen voor de vertegenwoordiging van Brussel (6 afgevaardigden) in het Vlaams Parlement. 
 • Op federaal niveau: 15 van de 150 afgevaardigden die samen de Kamer van Volksvertegenwoordigers zullen vormen.
 • Op Europees niveau: 20 van de 21 Belgische vertegenwoordigers in het Europees Parlement, namelijk 12 uit het Nederlandstalige kiescollege en 8 van het Franstalige kiescollege. Het Europees Parlement bestaat uit 705 afgevaardigden van alle lidstaten van de Europese Unie.

 

Europese kiezers met woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen enkel hun stem uitbrengen om deze 20 Belgische vertegenwoordigers in het Europees Parlement te verkiezen.

Ter herinnering: in België geldt de opkomstplicht! In het geval van niet-gewettigde afwezigheid worden er sancties opgelegd.

Wat als u op de dag van de verkiezingen niet beschikbaar bent?

Indien u in de onmogelijkheid verkeert om te gaan stemmen, hebt u twee mogelijkheden:


 Meer inlichtingen op de website: www.verkiezingen.fgov.be

 

------------------------------------------------------------------------------------------

De verschillende verkiezingen :

 • De gemeenteraadsverkiezingen : ze vinden plaats om de 6 jaar en zijn erop gericht de leden van de Gemeenteraad te verkiezen. Er zijn geen provincieraadsverkiezingen meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De Europese en regionale verkiezingen: ze vinden plaats om de 5 jaar. Ze hebben als doel de leden van het Europese Parlement (Europese verkiezingen) of de leden van het gewestelijke Brusselse Parlement (regionale verkiezingen) te verkiezen.
 • De wetgevende verkiezingen : ze vinden plaats om de 5 jaar en benoemen de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

De kiezers:
 
 • Belg zijn

In functie van de verkiezingen kunnen andere burgers toegelaten worden tot de stemming.

De wijze waarop de nationaliteit is verkregen, heeft geen belang. Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de datum waarop de kiezerslijst afgesloten wordt.

Als een kiezer tussen de datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten en de dag van de verkiezingen zijn Belgische nationaliteit verliest, wordt hij van de kiezerslijst geschrapt.

 • 18 jaar oud zijn

Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezingen.

 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een gemeente

Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag dat de kiezerslijst afgesloten wordt. Als een kiezer niet langer in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven staat tussen de datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten en de dag van de verkiezingen, wordt hij van de kiezerslijst geschrapt.

Zich niet in een van de gevallen van uitsluiting of schorsing bevinden zoals bepaald in de Kieswet

Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezingen.

Uitsluiting:

Personen die veroordeeld zijn tot een criminele straf (levenslang, dwangarbeid, hechtenis en opsluiting) worden voorgoed uitgesloten van het kiesrecht.

Schorsing:

 • Personen die gerechtelijk onbekwaam verklaard zijn en personen die in staat van verlengde minderjarigheid verklaard zijn
 • Personen die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden, op voorwaarde dat de veroordeling zonder uitstel is uitgesproken en niet meer vatbaar is voor beroep
 • Personen die ter beschikking zijn gesteld van de regering door middel van internering.
   
Stemming bij volmacht
 

In principe moet de kiezer persoonlijk zijn stem uitbrengen. De Brusselse Kieswet staat bepaalde kiezers toe om bij volmacht te stemmen, zodat een gemachtigde kan stemmen namens een volmachtgever.

Wie kan een volmacht geven?

 •  Personen die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn zich naar het stembureau te begeven (medisch attest)
 • Personen die om beroeps- of dienstredenen verhinderd zijn (attest van de werkgever of de overheidsinstantie)
 • Schippers, marktkramers en kermisreizigers en de gezinsleden die met hen samenwonen (beroepskaart)
 • Gevangenen
 • Kiezers die wegens hun geloofsovertuiging verhinderd zijn (attest van de religieuze autoriteit)
 • Studenten wegens studieredenen
 • Personen die tijdelijk in het buitenland verblijven.
   

De gemachtigde wordt vrij aangewezen onder de andere kiezers.

 • De volmachtgever overhandigt aan de gemachtigde een attest ter verantwoording van zijn afwezigheid op de stemdag evenals het gratis door de gemeente afgeleverde formulier dat ondertekend is door de volmachtgever en de gemachtigde. De formulieren zijn ook beschikbaar op de website www.verkiezingen.fgov.be/

 

 • De gemachtigde mag slechts één volmacht hebben.
 • De gemachtigde moet gaan stemmen in het bureau waar de volmachtgever zijn stem had moeten uitbrengen.

 

 • De volmachtgever van de stemming bij volmacht wordt aangeduid op een formulier dat verkrijgbaar is op het gemeentehuis of op de website www.verkiezingen.fgov.be/


Er is bovendien een certificaat van de gemeentediensten vereist.

Op de dag van de stemming moet de gemachtigde het formulier van volmacht, het bijbehorende certificaat, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart voorleggen om bij volmacht in het stembureau te kunnen stemmen.

Na afloop van de stemming wordt er een stempel "heeft bij volmacht gestemd" op zijn oproepingsbrief gezet.

Afdrukken
« april 2020 »
april
ZoMaDiWoDoVrZa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Zitting van de gemeenteraad 21-04-2020 19:30 - 23:00 — School "Le Vignoble" - Monte-Carlolaan 91
Zinneke Parade: multidisciplinaire workshop voor kinderen 22-04-2020 14:00 - 17:00 — "Le Cairn" - Neerstalsesteenweg 323
Zinneke Parade: multidisciplinaire workshop voor volwassene 22-04-2020 18:30 - 21:00 — Drukkerijstraat 5
Conversatietafels Nederlands 24-04-2020 - 19-06-2020 — Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
ExploreForest: erfgoedwandelingen van januari tot juni 2020 26-04-2020 15:00 - 16:45 — Vorst
Aankomende agenda-items...