Vreemdelingen

 

Dienst bevolking
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

vreemdelingendienst@vorst.brussels
Tel: 02 370 22 59/ 66/ 73/ 86/ 85/ 87

 

Indien u ons telefonisch wenst te bereiken, mogen wij u aanraden dit bij voorkeur te doen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze uren zullen onze agenten uw oproep sneller kunnen beantwoorden. Dank u voor uw begrip.


Alvorens een afspraak te maken en om nutteloze verplaatsingen te vermijden, vragen wij u om per e-mail contact op te nemen met onze dienst op het adres vreemdelingendienst@vorst.brussels.
Wij zullen nagaan of u over de nodige documenten beschikt om uw aanvraag in te dienen.

Hoe kan u een afspraak maken?

  • Voor een eerste inschrijving : maak een afspraak via het plateform Irisbox
     
  • Voor  vernieuwing van de kaart van niet-EU-onderdaan (Via het plateform Irisbox)

- Aanvraag vernieuwing verblijfstitel niet-Europese student

- Aanvraag vernieuwing kaart A (9bis/9ter)

- Aanvraag verlenging kaart A zelfstandige en niet-EU-gedetacheerde

- Verlenging oranje kaart (asielzoekers en subsidiaire bescherming)

- Aanvraag kaart F (vervolg bijlage 19ter)

- Vernieuwing kaart B, E, F


Nieuws

  • Inburgeringstraject voor nieuwkomers

Vanaf 1 juni 2022 wordt het inburgeringstraject verplicht voor nieuwkomers. 
Meer inlichtingen hier.

  • Oekraïense onderdanen

Inschrijving bij de gemeente Vorst: Einde van de speciale permanenties voor Oekraïense onderdanen op maandagmiddag. De inschrijving gebeurt op afspraak via Irisbox  tijdens de normale opneingsuren.


Elke buitenlandse onderdaan, al dan niet Europeaan, moet zich naar de dienst Vreemdelingen begeven indien hij zich voor de eerste keer inschrijft als inwoner in België.

Eerste inschrijving in België - niet-Belg (verblijf van meer dan 3 maanden) - Inschrijving in de gemeente

U bent niet ingeschreven in de registers van Vorst of van een andere Belgische gemeente en u verhuist om in Vorst te komen wonen.

Hoe gaat u te werk?

 

Nuttige informatie & links

 

Algemene opmerkingen
  1. Behoudens andersluidende overeenkomsten moeten alle akten uit het buitenland gelegaliseerd worden door de Ambassade/het Consulaat van België met behulp van een legalisatievignet.
  2. Alle documenten, buiten diegene opgesteld in het Frans of in het Nederlands, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler van wie de handtekening moet worden gelegaliseerd door de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg.

 

Voor het verkrijgen van de lijst van noodzakelijke documenten met het oog op de uitvoering van de inschrijvingsformaliteiten, kan u via e-mail contact opnemen met de dienst Vreemdelingen vreemdelingendienst@vorst.brussels.

Afdrukken