Vreemdelingen

 

Dienst bevolking
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

vreemdelingendienst@vorst.brussels
Tel: 02 370 22 59/ 66/ 73/ 86/ 85/ 87

 

Indien u ons telefonisch wenst te bereiken, mogen wij u aanraden dit bij voorkeur te doen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze uren zullen onze agenten uw oproep sneller kunnen beantwoorden. Dank u voor uw begrip.


Om de maatregelen van sociale afstand na te leven en voor uw eigen veiligheid zijn de loketten uitsluitend op afspraak toegankelijk.

Alvorens een afspraak te maken en om nutteloze verplaatsingen te vermijden, vragen wij u om per e-mail contact op te nemen met onze dienst op het adres vreemdelingendienst@vorst.brussels.
Wij zullen nagaan of u over de nodige documenten beschikt om uw aanvraag in te dienen.

 

Hoe kan u een afspraak maken?

  • Voor een eerste inschrijving : maak een afspraak via het plateform Irisbox
     
  • Voor  vernieuwing van de kaart van niet-EU-onderdaan (Via het plateform Irisbox)

- Aanvraag vernieuwing verblijfstitel niet-Europese student

- Aanvraag vernieuwing kaart A (9bis/9ter)

- Aanvraag verlenging kaart A zelfstandige en niet-EU-gedetacheerde

- Verlenging oranje kaart (asielzoekers en subsidiaire bescherming)

- Aanvraag kaart F (vervolg bijlage 19ter)

- Vernieuwing kaart B, E, F


Brexit

 

Alle burgers van het Verenigd Koninkrijk en hun gezinsleden (echtgeno(o)t(e) en kinderen) moeten vóór 31 december 2021 een wijziging van hun verblijfskaart aanvragen.

Ze moeten bijlage 58 invullen (te volgen procedure).

De M-kaart met de vermelding permanente verblijfplaats wordt gratis verstrekt aan de houder van een geldige E+ of F+ kaart.

Voor alle andere personen wordt de M-kaart niet gratis verstrekt: de kosten bedragen 25 euro.

 

U vindt hier de nodige informatie over de gevolgen van de Brexit voor Britse burgers in België.

Please find here some information about the consequences of the Brexit for British citizens in Belgium.


Elke buitenlandse onderdaan, al dan niet Europeaan, moet zich naar de dienst Vreemdelingen begeven indien hij zich voor de eerste keer inschrijft als inwoner in België.

Eerste inschrijving in België - niet-Belg (verblijf van meer dan 3 maanden) - Inschrijving in de gemeente

U bent niet ingeschreven in de registers van Vorst of van een andere Belgische gemeente en u verhuist om in Vorst te komen wonen.

Hoe gaat u te werk?

 

Nuttige informatie & links

 

Algemene opmerkingen
  1. Behoudens andersluidende overeenkomsten moeten alle akten uit het buitenland gelegaliseerd worden door de Ambassade/het Consulaat van België met behulp van een legalisatievignet.
  2. Alle documenten, buiten diegene opgesteld in het Frans of in het Nederlands, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler van wie de handtekening moet worden gelegaliseerd door de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg.

 

Voor het verkrijgen van de lijst van noodzakelijke documenten met het oog op de uitvoering van de inschrijvingsformaliteiten, kan u via e-mail contact opnemen met de dienst Vreemdelingen vreemdelingendienst@vorst.brussels.

Afdrukken