Inschrijving onderdanen van een Derde Land

Eerste inschrijving in België - niet-Belg (verblijf van meer dan  3 maanden) - Inschrijving in de gemeente Nuttige informatie voor de onderdanen van een Derde Land

 

In tegenstelling tot de wetgeving voor Europese onderdanen is de wetgeving over het verblijfsrecht voor onderdanen van Derde Landen zeer complex en zijn we niet in staat een standaardlijst met noodzakelijke documenten op te stellen want alle gevallen zijn verschillend.

Om u zo goed mogelijk te kunnen inlichten, is het dus aangewezen u aan te melden bij het gemeentebestuur met:

  • Paspoort: kopies van alle pagina's van uw paspoort (in kleur!)
  • Document dat u toegang geeft tot het grondgebied (VISA, inreisstempel, verblijfsvergunning in een ander land van de Unie,…)
  • 5 recente pasfoto’s conform de ICAO-normen.
  • Huurcontract of eigendomsbewijs en/of toestemming van de persoon die u onderdak verleent vergezeld van een kopie van zijn identiteitsbewijs indien het huurcontract niet op uw naam staat (+1 fotokopie)

Er is geen garantie dat onze medewerkers, op voorlegging van deze documenten, in staat zijn om akte te nemen van uw aanvraag. Ze kunnen evenwel uw situatie heel nauwkeurig inschatten en u de volledige lijst van te bezorgen documenten geven om over te gaan tot uw inschrijving.

Wij nodigen u uit om vooraf inlichtingen te nemen door de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen of ons rechtstreeks uw vragen per e-mail te versturen en ons daarbij zoveel mogelijk details te geven: vreemdelingendienst@vorst.brussels.

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Conversatietafels Nederlands 15-10-2021 - 17-12-2021 — Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
De eerste Energiedag in Vorst! 16-10-2021 10:00 - 17:00 — Montenegrostraat 144
Enkele wijkrommelmarkten 17-10-2021 08:00 — Sint-Denijsplein
Loopbaantraject 2021 18-10-2021 - 13-12-2021 — Diverse locaties in Vorst, Ukkel en Sint-Gillis
Mozaïekatelier 19-10-2021 - 21-12-2021
Aankomende agenda-items...