Retributie voor de occasionele bezetting van de lokalen van het gemeentehuis ter gelegenheid van recepties georganiseerd volgend op huwelijksplechtigheden

Afdrukken