Tijdelijke uitbreiding van terrassen - Covid-19

In het kader van de heropstart van de horecasector na de inperkingsperiode wenst de gemeente Vorst onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke uitbreiding van de terrassen toe te laten. Deze uitbreiding moet het mogelijk maken klanten te onthalen in naleving van de afstandsregels buiten de handelszaak.

 

De gevraagde uitbreiding - via dit formilier in te vullen - kan zich bevinden op het voetpad (waarbij minimum 2m ruimte voor de voetgangers wordt gelaten) of de parkeerruimte gelegen voor de handelszaak in het rechtstreekse verlengde ervan. De vragende handelszaak moet vooraf administratief in orde zijn bij de dienst handel, en dus beschikken over alle noodzakelijke vergunningen voor zijn activiteit.

De opstelling van het terras moet de veiligheid van de klanten verzekeren ten aanzien van het verkeer in de straat alsook de naleving van de sociale distancing en bijkomende veiligheidsvoorwaarden die door de nationale veiligheidsraad bepaald zouden worden voor de heropening van de horecazaken.

De aanvrager verbindt er zich toe:

  • De GSV na te leven;
  • Een plan van de inrichtingen te bezorgen;
  • Op een beveiligde wijze vast meubilair te plaatsen om het terras te scheiden van de parkeerzone (en het onderhoud en de duurzaamheid te verzekeren tijdens de volledige periode van het behoud van de inrichting). De gemeente zal tijdelijk Nadarhekken plaatsen voor een periode van maximaal 15 dagen;
  • Alleen tafels, stoelen en parasols te plaatsen op de uitbreiding van het terras;
  • Harmonieus meubilair te gebruiken wat betreft de materialen, de vorm en de kleuren. Reclameopschriften mogen niet meer dan 10% innemen van de oppervlakte van de parasol of van het meubilair;
  • Het meubilair zal elke avond ten laatste om 23u opgeborgen worden.

 

Het College zal de aanvragen onderzoeken en een beslissing nemen in functie van de opstelling van de ruimte en van het dossier van de horecazaak. In geval van gunstige beslissing zal de gemeente een markering op de grond aanbrengen. Voor de aanvragen ingediend vóór 2 juni om 12u kan er een markering aangebracht worden vóór 8 juni, vermoedelijke datum van heropening van de restaurants onder voorbehoud van de beslissingen van de nationale veiligheidsraad.

 

Afdrukken