Dienst Tewerstelling

Schepen: Charles SPAPENS

Dienst Tewerkstelling
Pastoorstraat 2 - 1190 Brussel

Permanenties : dinsdag van 8u30 tot 12u30 of op afspraak.
Telefoon : 02 370 22 72 of 02 370 26 94
E-mail : forestvorstjob@forest.brussels
Adres van kantoren: Stationstraat, 17, 1190 Brussel
3de verdieping van het Tewerkstellingshuis.

De Dienst Werk en Economische Transitie, gewoonlijk "Dienst Tewerkstelling" genoemd, beheert de verschillende aspecten die verband houden met werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de Gemeente Vorst. Onder de impuls van de Schepen van Tewerkstelling, de heer Charles Spapens, biedt deze cel zijn diensten aan de Vorstse werkzoekenden, waarbij ze ook actief deelneemt aan de acties gevoerd ten gunste van de werkgelegenheid met de lokale partners, ondermeer via het Tewerkstellingshuis.

Dienstverlening aan de bevolking

De Dienst Werkgelegenheid onthaalt de burgers tijdens permanenties die één keer per week of op afspraak gehouden worden. Indien u deel wenst uit te maken van onze wervingsreserve, kan u uw CV en spontane sollicitatiebrief via elektronische post versturen of ze komen afgeven in onze kantoren. In voorkomend geval, informeren wij u over vacante betrekkingen bij de Gemeente en schrijven wij u in in onze databank om u op de hoogte te houden over de vacatures.

Het Tewerkstellingshuis

Het schepenambt van Werkgelegenheid is één van de stichtende partners van het Tewerkstellingshuis van Vorst. De Dienst Tewerkstelling neemt dan ook actief deel aan de acties die in dit kader worden gevoerd.

Gebouwd in het kader van het Wijkcontract Sint-Denijs en gelegen in de Stationstraat 17 te Vorst, bestaat de functie van het Tewerkstellingshuis erin om een gemeenschappelijke ruimte te bieden aan de Vorstse actoren van de tewerkstelling. In de lokalen van dit passieve voorbeeldgebouw dat ter beschikking gesteld wordt door de Gemeente, bundelen de partners hun krachten om op lokaal niveau doeltreffende acties te voeren, kwaliteitsvolle diensten te bieden aan de Vorstenaren die op zoek zijn naar een baan, een opleiding, een beroepsoriëntatie.

Op 10 september 2013 werd er een overeenkomst ondertekend tussen de partners van het Tewerkstellingshuis van Vorst, namelijk de Gemeente en haar dienst Tewerkstelling, Actiris, het OCMW, de Lokale Missie van Vorst en het PWA. De doelstelling : de synergie tussen deze verschillende instellingen verstevigen en "lokale projecten" uitwerken.

Deze "Lokale Projecten", ondersteund door Actiris, zijn het resultaat van een consensus tussen de verschillende partners van het Tewerkstellingshuis van Vorst en kaderen in een jaarlijks « Actieplan ». Ze richten zich zowel op Vorstse werkzoekenden, als op lokale ondernemingen en handelszaken maar tevens op het plaatselijke verenigingsleven.

Afdrukken