Mobiliteit

Schepen: Mevr. Esmeralda Van den Bosch

mobiliteit@vorst.brussels


Nieuws:

 
  •  Een nieuwe buslijn in Vorst!

Vanaf 19 april zal de nieuw buslijn 74 Vorst met Anderlecht en Ukkel verbinden. Meer info hier.
 

  • Heel Brussel wordt een Stad 30! Vorst ook!

 
Sinds 1 januari 2021 is een maximumsnelheid van 30 km/u de regel in alle straten van de hoofdstad. De enige uitzonderingen zijn de grote verbindingsassen (50 of 70 km/u) en de woonerven (20 km/u).

 

Heel Brussel wordt een Stad 30! Vorst ook!

Sinds 1 januari 2021 is de maatregel van kracht die de Brusselse regering op 16 juli 2020 goedkeurde. Het gaat om een belangrijke verandering voor alle inwoners, ondernemingen, werknemers en bezoekers van het Brussels Gewest.

Kaart met de indeling van de snelheden/assen die de Brusselse regering op 16 juli 2020 goedkeurde.

Meer inlichtingen

Ga naar de website van Brussel Mobiliteit: www.stad30.brussels


De opdracht van de Dienst Mobiliteit bestaat erin het beleid inzake mobiliteit en verplaatsingen van de burgers van Vorst uit te voeren en te ondersteunen. Wij doen er alles aan opdat iedere gebruiker - of hij/zij nu voetganger, fietser, gebruiker van het openbaar vervoer of autobestuurder is - zijn plekje op de openbare weg kan vinden.

In onze rubriek vindt u tips voor uw verplaatsingen te voet en per fiets, inlichtingen over het openbaar vervoer in onze gemeente en informatie over het parkeren van deel- en privéwagens. Op onze pagina’s vindt u tevens de infrastructuur die voor u wordt ontwikkeld en de acties die wij uitvoeren om u op de hoogte te brengen van al de mogelijkheden.

Ook werken we samen met de diensten Wegenis, Water en Wijkcontracten opdat alle wegeniswerken rekening houden met de behoeften van alle gebruikers en om hun veiligheid te garanderen.

Op verschillende tijdstippen van het jaar kunt u ons tegenkomen, onder andere in mei tijdens “Vollenbike” – tijdens de fietswoensdagen – en in september tijdens de Week van de Vervoering.

Te voet
Zich per fiets verplaatsen
Zich verplaatsen met het openbaar vervoer
Zich met de auto verplaatsen


Zone 30
Pollutiepiek
LEZ: Brussel herademt
Schoolstraat

 

 

Afdrukken