Autoluwe mazen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgedeeld in 50 wijken die autoluw moeten worden gemaakt, 'mazen’ genoemd.

 

Wat is een autoluwe maas?

Het lokaal mobiliteitscontract, dat door het Brussels Gewest in het leven is geroepen in het kader van het plan Good Move, heeft tot doel het verkeer in de wijken, zogenaamde ‘mazen’, aangenamer te maken door:

  • het transitverkeer te verminderen,
  • een verkeersplan voor te stellen,
  • voorrang te geven aan actieve verplaatsingswijzen en openbaar vervoer,
  • de leefkwaliteit van de bewoners te verbeteren.


Meer informatie in dit filmpjeDe mazen in Vorst

Het grondgebied van de gemeente Vorst is opgedeeld in 3 grote mazen:


 

 

Worden de buurtbewoners en de gebruikers van de mazen geraadpleegd?

Ja. Elke maas komt aan bod in een participatietraject waarin de omwonenden worden aangemoedigd om samen te werken om de actieplannen voor het autoluw maken van de wijk mee op te stellen en te plannen.

Het is de bedoeling dat de bewoners van de drie grote Vorstse mazen twee jaar tijd de kans krijgen hun mening te geven over de acties die moeten worden ondernomen om de wijk waarin zij wonen en/of werken autoluw te maken.

Alle praktische info in de rubriek Burgerparticipatie van de website.

Nuttige documenten


 

Afdrukken