De grote fasen van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Het GMP bestaat uit 4 fasen (of delen): de diagnose, de strategische doelstellingen, het actieplan en de programmering van de acties. Aan het eind van deze fasen zullen de belangrijkste prioriteiten op het vlak van mobiliteit in Vorst vastgesteld zijn.

 

Elke fase zal rond 4 assen werken:

 • de multimodale specialisatie van de wegen *
 • de autoluwe mazen
 • communicatie en sensibilisering
 • de strategie ten aanzien van het parkeren.

 

* Multimodale specialisatie van de wegen: onze straten zijn vaak niet breed genoeg om elke weggebruiker (voetganger, fietser, openbaar vervoer, automobilist, vrachtwagen, ...) een adequate, veilige en kwalitatieve ruimte te bieden. Daarom wordt er voorgesteld op specifieke wegen voorrang te verlenen aan bepaalde gebruikers, zodat een voldoende mate van veiligheid en comfort wordt bereikt voor de weggebruikers die er voorrang hebben.

Hoe ver staat de uitwerking van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP)?

 • Fase 1: In 2020 maakte een studiebureau een diagnose van de situatie op.
 • Fase 2: Begin 2021 werden de eerste strategische doelstellingen vastgelegd (in overeenstemming met de gewestelijke doelstellingen).
 • Fase 3 (actieplan) & 4 (programmatie van de acties): een actieplan om de doelstellingen te bereiken was opgesteld, rekening houdend met de adviezen die tijdens de reeds georganiseerde burgerraadplegingen zijn uitgebracht.
 • Van 15 november 2021 tot 13 januari 2022: het hele GMP zal tegen eind 2021 aan een openbaar onderzoek worden onderworpen (zie de nuttige documenten hier).
 • Begin 2022: vaststelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Volgende afspraken met de burger:

Voorstelling van het actieplan (Fasen 3 & 4)

 • met fysieke aanwezigheid: dinsdag 9 november om 19u in school 'Le Vignoble', Monte Carlolaan 91
 • Online: donderdag 18 november om 20u (Meld u aan voor de virtuele vergadering via https://tinyurl.com/InfoPCM-18112021)

Praktische informaties

 • Openbare onderzoek

Het hele GMP (de 4 fasen) zal aan het openbaar onderzoek worden onderworpen.
Tot 13 januari 2022 kunnen er opmerkingen worden geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek:

 • Hetzij per post: GB Vorst, Pastoorstraat 2 te 1190 Vorst
 • Hetzij per e-mail: mobiliteit@vorst.brussels met in de titel: “Openbaar onderzoek GMP”
Afdrukken