De maas ‘VoorpleinEN’

 

In het kader van het plan Good Move werden de gemeenten Sint-Gillis en Vorst (en Elsene en de stad Brussel) door het Brussels Gewest geselecteerd om een autoluwe maas tot stand te brengen.

Zij willen er samenwerken met bewoners en bezoekers, handelaars en werknemers, ouders en studenten, jong en oud.

Fase 2 ("De maas morgen")

Meer info hier

Praktische info over de participatieve workshops


perimetre CLMDe perimeter

Raadpleeg hier de perimeter in detail.
De maas "VoorpleinEN" omvat bijna de hele gemeente Sint-Gillis en een deel van de gemeente Vorst (en enkele straten van Elsene en de stad Brussel).

Sint-Gillis en Vorst zijn bruisende gemeenten met veel handelszaken en openbare ruimten zoals het Sint-Gillisvoorplein, het Sint-Antoniusvoorplein, het park van Vorst, de Bareel van Sint-Gillis, het Maurice Van Meenenplein met het gemeentehuis, het Albertplein, ...

De inwoners van onze gemeenten hebben echter ook te lijden onder een grote verkeersdruk - verkeer dat gewoon door de wijk rijdt zonder er te stoppen.

Het doel van de verkeersluwe maas is straten en pleinen te maken waar het goed toeven is, waar iedereen, ook kinderen en minder mobielen, zich zelfstandig kan verplaatsen in een rustige en gezonde omgeving, waar het prettig en veilig stappen en fietsen is, waar openbaar vervoer goed bereikbaar is, waar je met de auto in en uit raakt, maar waar de auto niet overheerst.

Het Brussels Gewest nodigt u, samen met de gemeenten Sint-Gillis en Vorst (en Elsene en de stad Brussel), uit om mee te werken aan een nieuw circulatieplan.

De bureaus TRIDÉE (mobiliteit, participatie) en SKOPE (openbare ruimte) helpen ons bij deze opdracht.

De verschillende fasen van het raadplegingstraject

Wat zijn de grote stappen?

De gemeenten willen de inwoners, bezoekers en gebruikers betrekken bij de verschillende fasen.

Concreet verloopt de definitie van het Lokaal Mobiliteitscontract “VoorpleinEN” in drie fasen: de diagnose van de huidige situatie, de voorstelling van scenario’s en de selectie van een voorkeursscenario.

1° “De maas vandaag” - De diagnose (januari – februari 2021)

In deze fase hebben we de expertise van de gebruikers op het terrein benut en inventariseerden we de zeer concrete knelpunten, van allerlei aard, voor alle soorten gebruikers en alle vervoerswijzen, voor mobiliteit en openbare ruimte.

Via de online enquête, die werd georganiseerd van 22 januari tot 15 februari, kon u ons uw mening doorgeven over uw wijk.

Vervolgens werden alle meningen geanalyseerd en bestudeerd opdat de technische werkgroep (die bestaat uit de technici van de gemeenten, Brussel Mobiliteit en het onafhankelijk studiebureau TRIDÉE) een zo goed mogelijk overzicht kon krijgen om scenario’s voor te stellen die gebaseerd zijn op de realiteit op het terrein.

De resultaten staan vermeld op een kaart met de straten, de pleinen en de kruispunten die volgens u prioritair een oplossing moeten krijgen. De mobiliteitsexperten van TRIDÉE hebben daarnaast de gevaarlijke plekken en verkeersstromen onderzocht.

Ontdek de kaart en de grondige analyse opgesteld door Tridee in dit verslag.
 

2° “De maas morgen” - Voorstel en evaluatie van scenario’s (juni 2021)

In de loop van de maand juni hebben we u verschillende mobiliteitsscenario’s voor de maas “VoorpleinEN” voorgesteld.

In juni werd u uitgenodigd voor online en fysieke workshops om uw mening te geven over de verschillende overwogen opties.

Opname workshops (juni 2021)

Samen gingen we na welke impact de verschillende mogelijke circulatieplannen op de betrokken personen zullen hebben. We beoordeelden samen met u de sterktes en zwaktes van elke optie. En we besproken samen welke openbare ruimtes aangenamer kunnen worden in een verkeersluwe wijk.

Ontdek hier de verschillende scenario's die werden voorgesteld voor de maas "VoorpleinEN".

Op basis van deze resultaten wordt een definitief scenario uitgewerkt dat moet worden goedgekeurd door de Colleges van de betrokken gemeenten en het Brussels Gewest.

3° “De maas overmorgen” - Uitwerkingsprogramma op korte, middellange en lange termijn (september 2021)

Het concrete uitvoeringsprogramma staat nog open voor discussie. We luisteren naar de meningen van de gebruikers: wat zijn de prioriteiten, wat moet eerst, wat kan later? De meningen worden bestudeerd rekening houdend met de vereisten en opportuniteiten van de betrokken gemeenten en van het Brussels Gewest.

We zullen ook voorstellen doen om de prioritaire openbare ruimtes te verbeteren, die we samen beoordelen op basis van hun sterktes en zwaktes.

In tweede instantie zal dit nieuwe circulatieplan uitgevoerd worden met ingrepen op het terrein.

Contactpersonen


 

Afdrukken