Stad 30

Op 1 januari 2021 trad Stad 30 in werking.


Stad 30 betekent dat je bijna overal in Brussel maar 30 km/u mag rijden. De enige uitzonderingen op deze regel zijn de trajecten op de structurerende assen en de woonerven in de hoofdstad (20 km/u).

Kaart met de indeling van de snelheden/assen die de Brusselse regering op 16 juli 2020 goedkeurde.

In Vorst blijft 50 km/u gelden op:

  • de Brits Tweedelegerlaan;
  • de Paepsemlaan;
  • de Albertlaan;
  • de Brugmannlaan.

Enkel op de Humaniteitslaan blijft een snelheid van 70 km/u toegestaan.

Wie?

Iedereen moet zich aan de snelheidsbeperking houden. Zo luidt het verkeersreglement!  Voor auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, motorfietsen, bromfietsen, bussen, fietsen, steps, ...                              
Zelfs op gescheiden fietspaden of eigen bedding.    
Drie uitzonderingen op de 30 km/u-regel

  • De tram, een spoorvoertuig, is niet onderworpen aan de snelheidsbeperkingen in het verkeersreglement (artikel 1 van het verkeersreglement).
  • Hulpdiensten en prioritaire voertuigen, wanneer een dringende opdracht dit rechtvaardigt (artikel 59.13 van het verkeersreglement).
  • Sneeuwruimers in het kader van de dienstverlening tijdens de winter (artikel 59.11 van het verkeersreglement).

 

Het verkeersreglement

30 overalDe regels van Stad 30 zijn gebaseerd op de beslissing van de Brusselse regering (op 16 juli 2020) tot wijziging van artikel 11 van het verkeersreglement, dat sinds de 6e staatshervorming geregionaliseerd werd.

Controles

Het doel van Stad 30: levens redden in het verkeer!

Het doel is niet het aantal boetes te verhogen, noch ‘iedereen te flitsen’, maar eerder gebruikers ertoe aan te zetten zich spontaan aan de snelheid van 30 km/u te houden. De politie voert sinds 1 januari 2021 controles uit en net zoals voor alle inbreuken op het verkeersreglement worden er sancties genomen.

Binnen 3 jaar zal het aantal vaste flitspalen (momenteel 90 op gewestwegen) toenemen tot ongeveer 150, die zowel op gewest- als op gemeentewegen zullen staan.
Het geld van de boetes wordt overgemaakt aan het Gewestelijk Fonds voor Verkeersveiligheid voor de beveiliging van de infrastructuur voor alle gebruikers, sensibiliseringsacties en de aankoop van apparaten om de snelheid te controleren.

Meer info: stad30.brussels

Afdrukken