Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.
 


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

 

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvrag om stedenbouwkundige vergunning

 

Overlegcommissie van  15/06/2021

SV Advies
SV27384 - Berthelotstraat 168 advies
SV27409 - Brusselsesteenweg 136 advies
SV27437 - Van Volxemlaan 248 advies
SV27487 - Prosper Matthysstraat 16 advies
SV27498 - Berthelotstraat 121 advies
SV27660 - De Fierlant-Montenenegrostraaten advies
SV27678 - Dudenpark advies
SV27692 - Van Volxemlaan 164 advies

 

Overlegcommissie van  1/06/2021

SV Advies
SV27874 - de Mérodestraat 353 advies
SV27385 - Brusselesteenweg 13 advies
SV27427 - Brusselesteenweg 296 advies
SV27441 - Kersbeeklaan 269 advies
SV27485 - Lisalastraat 12 advies
SV27516 - Halvemaanstraat 153 advies
SV27609 - Koninglaan 214 advies
SV27678 - Dudenpark advies

 

Overlegcommissie van  18/05/2021

SV Advies
SV27068 - Generaal Dumonceaulaan 11 advies
SV27422 - Meloenstraat 44 advies
SV27427 - Brusselesteenweg 296 advies
SV27441 - Kersbeeklaan 269 advies
SV27463 - Molièrelaan 167 advies
SV27484 - Berthelotstraat 150 advies
SV27485 - Lisalastraat 12 advies
SV27568 - Albertlaan 2-10A advies
SV27596 Barcelonastraat - Brusselesteenweg advies

 

Afdrukken