De regennetwerken

De voorbije decennia werd de watercyclus drastisch beïnvloed door de toenemende verstedelijking van de gemeente, waardoor de bodem overwegend ondoordringbaar werd. Daarom werkt Vorst aan een ‘regennetwerk’, door de aanleg van voorzieningen voor de retentie en de infiltratie van regenwater.

 

Wat is een regennetwerk?

In het Brussels Gewest behelst het regennetwerk alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel van de natuurlijke watercyclus.
Deze voorzieningen passen de principes van regenwaterbeheer "aan de bron" toe, los van het rioleringsnet voor afvalwater.
Deze instrumenten worden opgenomen in een natuurlijke of stedelijke omgeving, zowel in de openbare ruimte (wegen, pleinen, speeltuinen, parken, ...) als in privéruimten (gebouwen, percelen).
Meer info


Wat zijn de voordelen van een regennetwerk?

 • het risico op overstromingen daalt, aangezien de riolering en het zuiveringsstation minder worden belast;
 • minder lozing van vuil water en verontreiniging in het natuurlijk milieu (bv. de Zenne), omdat stormbekkens minder vaak moeten worden gebruikt;
 • de bodem wordt ‘doordringbaar’ (gepermeabiliseerd): het regenwater stroomt geleidelijk de bodem in zoals de natuurlijke cyclus vereist, wat ook bijdraagt aan de afkoeling van de omgevingslucht en ‘hitte-eilanden’ beperkt;
 • naast deze hydraulische functies bevorderen regennetwerken ook de milieu- en landschapswaarde van de openbare ruimte.

 

Hoe werkt een voorziening voor de retentie en de infiltratie van regenwater? Wat is het nut ervan?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Regentuin / landschapswadi: een lichte verzinking in de grond die een landschapsstrook vormt en het mogelijk maakt hemelwater op te vangen, tijdelijk op te slaan en vervolgens af te voeren door natuurlijke infiltratie (Wadi = Water Afvoer Drainage Infiltratie).

                

 

 

 

Principe van een regentuin / landschapswadi
(© Infra Services)

Regentuin aan de straten Louis en Auguste Lumière
(© gemeente Vorst)

 

 

Aanleg van een regentuin aan de Bemptlaan
(© Agora/Matriciel)

 

 

 

 

Regentuinen Driesstraat
(© gemeente Vorst)

 

 

 

 

Regentuinen Waterstraat
(© gemeente Vorst)

                 

 • Drainagebed: onderlaag van een weg, trottoir of parkeerplaats, bestaande uit drainerende materialen (bv. grind met zo’n afmeting dat er tussenruimten overblijven voor wateropslag) die het ook mogelijk maakt hemelwater op te vangen, op te slaan en vervolgens af te voeren door natuurlijke infiltratie of later naar de riolering als infiltratie niet mogelijk is.

  

Principe van een drainagebed
(© Infra Services)

Drainagebed onder de Driesstraat / Waterstraat
(© gemeente Vorst)

 
Welke realisaties zijn er gepland of verwezenlijkt in Vorst?

 • Kersbeek-, Bempt- en Glasblazerijlaan
 • Van Pé- en Driesstraat
 • De toegangen en het voorplein van het station Vorst-Oost
 • De square op de kruising van de Louis en de Auguste Lumièrestraat
 • Lisalastraat
 • Olieslagerijsite
 • Divercitypark, Luttrebruglaan
 • Sint-Antoniusplein (bassin onder het plein)
 • Inrichting van 2 regentuinen: Brusselsesteenweg (tegenover de Kastanjestraat) en de Villalaan (tegenover de Clementinalaan)

 

Studie aan de gang / stedenbouwkundige vergunning in aanvraag:
 • Brusselsesteenweg (van de Zamanrotonde tot het Sint-Denijsvoorplein)
 • Sint-Denijsplein en -voorplein
 • Bemptpark: opvang van het water en afvloeiing naar de Zenne
 • Park van de Abdij van Vorst: project ABY
 • Neerstalsesteenweg: nieuwe cité
 • Rousseau- (van Hoogte Honderd tot de rotonde), Delta-, Keerkringenlaan en Schaatsstraat, Glasblazerijlaan (2e deel), Baeckstraat

 

Andere Brusselse instellingen dragen ook bij tot een duurzaam beheer van het regenwater door er aandacht aan te schenken in hun inrichtingen:

Bv. MIVB en Brussel Mobiliteit:

 • Ruisbroeksesteenweg (afgerond)
 • Neerstalsesteenweg (studie aan de gang)
 • Parklaan (studie aan de gang)
 • Kruispunten Globe- en Rousseaulaan (studie aan de gang)

Of Beliris: Jupiterpark, Park van Vorst en Dudenpark (aanvraag stedenbouwkundige vergunning aan de gang)

In het kader van het project ‘Watertraject’ is er een hydrologische studie uitgevoerd over de Sint-Denijswijk en de beginselen van geïntegreerd beheer van regenwater. Meer gedetailleerde informatie vindt u in dit document.

De projecten in de gemeentegebouwen vullen de voorzieningen in de openbare ruimte aan en dragen ook bij aan duurzamer waterbeheer, dankzij hergebruik, temporisering of infiltratie van regenwater.

Bijvoorbeeld:

 • Divercity
 • Centr’Al
 • Buurthuis Sint-Antonius (de Fierlantstraat)
 • Kinderdagverblijf Ververij
 • Nieuwe Bemptschool
 • Sportzaal van de Bempt
 • Technisch centrum van de gemeente Vorst (studie aan de gang)
 • Timmermansschool (studie aan de gang)
 • School Arc-en-ciel (studie aan de gang)


Laten we deze ruimten respecteren. Ze bevorderen immers de infiltratie van regenwater en de biodiversiteit, en verfraaien de straat !

De aanplantingen die in 2020-2021 aangebracht werden in de Kersbeek-, Bempt-, Glasblazerijlaan, Van Pé-, Dries- en Waterstraat, hebben wat tijd nodig om tot groei en bloei te komen.
Ze werden gekozen omdat ze bestand zijn tegen verschillende bedreigingen zoals vervuiling, strooizout, hygrometrische schommelingen en om te streven naar gespreide bloei- en vruchtcycli doorheen het jaar.
   

 

 

 

Uittreksel van het plantenpalet van de kruidlaag van de regentuinen aan de Van Péstraat - stedenbouwkundig dossier Watertraject Vorst
( © TAKTYK + Infra Services)


Om de planten te beschermen tot ze volgroeid zijn, hebben we kastanjehekken geplaatst. Wees geduldig: de bomen en planten zijn in volle groei. In de tussentijd ...
Laten we ons allen correct gedragen en niets in de groene ruimten achterlaten of in de riolering gooien!

Regentuinen vangen water op van trottoirs, straten en bepaalde afvoerkolken.
Regenwater dringt in de bodem en vult de grondwaterlaag aan.

Aangesloten afvoerkolken worden binnenkort gemarkeerd met het symbool      

 

Al het afval dat hier en op straat wordt achtergelaten, kan dus de bodem en het grondwater verontreinigen.

In Brussel gaat ons afvalwater via 2 zuiveringsstations naar de Zenne ... en dus naar de zee.

De waterzuiveringsstations spitsen zich niet op alle afvalstoffen toe.
Laten we ons dus correct gedragen en niets in de groene ruimten achterlaten of in de riolering gooien!

 

De actie “Hier begint de zee” georganiseerd ter gelegenheid van de Brusselse Waterdagen, heeft tot doel de bevolking bewust te maken van het verband tussen hun riolen en de zee, door het aanbrengen van slogans met behulp van sjablonen en krijt naast de afvoerkolken.

De actie wordt gecoördineerd door de vereniging Coördinatie Zenne, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de medewerking van de waterbeheerders en de deelnemende stad en gemeenten.

Meer info

Afdrukken