De reuzen van Vorst

Lange tijd had Vorst geen folkloristische reuzen zoals andere steden en gemeenten. Om daar iets aan te doen, heeft Luc De Vleeschouwer - een voormalig lid van het gemeentepersoneel - aan de Geschiedeniskring van Vorst voorgesteld om reuzen te maken.
Tijdens een vergadering van deze vereniging werden er, met de bedoeling om hoog-Vorst (de wijk rond Hoogte Honderd) en laag-Vorst (waaronder het historisch centrum en het Sint-Denijsplein) te vertegenwoordigen, twee personages gekozen die een rol hebben gespeeld in de plaatselijke geschiedenis en folklore:

Nele

neleDeze reus zag op 27 september 1987 het licht en werd op dezelfde dag gedoopt in de Abdij van Vorst.
Onder de heerschappij van Napoleon (1799-1814) werd Nele, een afkorting van Corneille, terechtgesteld in de buurt van het Sint-Denijsplein. Het betrof een « schurk » die wellicht niet meer dan een tegenstander van het regime was.
Op de executiepaal stond « Nele is ter dood veroordeeld ».

Pauline

paulinePauline werd op 25 september 1988 geboren, een jaar na Nele, en eveneens gedoopt in de Abdij van Vorst.
Pauline leefde in het begin van de 20ste eeuw en werkte in een boerderij die destijds op de heuvel van de Hoogte Honderd lag, op de hoek van de Everardlaan en de Oscar Van Goidtsnovenlaan.
Ze was de schoonmoeder van Léon Seghers, de vertrouwenspersoon en tuinman van Alexandre Bertrand (een rijke eigenaar uit Vorst die gevraagd heeft om de kerk van de Hoogte Honderd te laten bouwen om zijn terreinen op te waarderen).
 

Alida en Forestine

alidaDeze twee nieuwe reuzen, die kleiner zijn dan hun ouders Nele en Pauline, zijn voortgesproten uit de wil van de sociaal-educatieve instanties om de Vorstse kinderen in het sociaal-culturele weefsel op te nemen.forestine
Door de kinderen de twee reuzen te laten bouwen en het feit dat ze hen door de straten zien voorbijtrekken tijdens feesten in hun wijk en vaststellen dat ze deel zijn gaan uitmaken van de folklore en de plaatselijke geschiedenis, hoopt men dat de kinderen zich steeds meer met hun woonplaats Vorst zullen vereenzelvigen.
Daarom heeft de vzw « Partenariat Marconi » school 3 geholpen bij de bouw van Forestine, en heeft de vzw « Une Maison en Plus » de school « Sainte-Alène » geholpen bij de bouw van Alida. De twee reuzinnen waren op 1 april 2000 klaar en op 31 mei 2000 werden ze officieel aan de gemeente geschonken. Ze maakten hun eerste opwachting op straat en hebben zich daarna bij hun ouders, Nele en Pauline, gevoegd in de erehal van het gemeentehuis, in afwachting van het volgende feest.
 

Paville

pavillePaville werd gemaakt om een ontbrekende leerling te vervangen in de school « Le Pavillon des Tilleuls ». Deze school moest het aan het begin van het schooljaar in 2001 met een halftijdse lerares minder stellen omdat er één leerling te weinig was.
Paville werd gemaakt met kippengaas en papier-maché en ze is 2,30 meter lang.
Ze gaat binnenkort terug naar de school « Le Pavillon des Tilleuls ».
 


de reuzen

Afdrukken