Historisch patrimonium

Geschiedenis- en Patrimoniumkring van Vorst

De Geschiedenis- en Patrimoniumkring van Vorst verzamelt, bewaart en maakt, via ondermeer tentoonstellingen, promotie voor het historisch patrimonium van onze gemeente.

Alle teksten in deze rubriek alsook de illustraties werden in alle gulheid geleverd door de Geschiedeniskring.

Gegevens

Adres: Van Volxemlaan, 176/4 - 1190 Brussel
Voorzitster: Annie Richard - 02 345 24 43
Secretaris: Paul van Oye - 0496 364 511
Email : cercledhistoiredeforest@hotmail.fr
 


Presentatie van de Geschiedenis- en Patrimoniumkring van Vorst


logo cercle d'histoireOp 13 februari 1987 kwamen enkele Vorstenaren, die verliefd waren op hun Gemeente, bijeen om een "Geschiedenis-, Archeologie- en Folklorekring" op te richten met als doel het verleden van onze Gemeente veilig te stellen en bekend te maken.

Op 6 oktober 1998 werden de statuten neergelegd, waarin ondermeer voorzien werd dat de Kring, opgericht als V.Z.W., voortaan "Geschiedenis- en Patrimoniumkring van Vorst" zou heten.

De organen van de vereniging zijn de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Bureau (of Beperkt Comité).

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle gewone leden en heeft vrij uitgebreide bevoegdheden. Ze komt minstens één keer per jaar samen.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit leden verkozen door de Algemene Vergadering voor een periode van drie jaar; elk van de leden kan zich opnieuw kandidaat stellen. De Raad van Bestuur komt elke derde donderdag van de maand samen of, vaker, indien dit nodig blijkt. Hij organiseert de activiteiten van de Vereniging.

De Raad van Bestuur kiest binnen zijn leden een "Beperkt Comité" of "Bureau" belast met het dagelijkse beheer van de Vereniging en waarin een Voorzitter, een Vice-Voorzitter, een Secretaris, een adjunct-Secretaris en een Penningmeester zitten.

De activiteiten van de Kring omvatten ondermeer :

  • Conferenties, met projectie, over diverse onderwerpen
  • Bezoeken aan musea, oude gebouwen, enz…
  • Diverse opzoekingen over het verleden van Vorst
  • Een jaarlijkse daguitstap in een Belgische streek, met interessante bezoeken, een middagmaal en een glaasje aan het einde van de namiddag, dit alles in een zeer gemoedelijke sfeer.
  • Een jaarlijkse tentoonstelling over een typisch Vorsts onderwerp
  • De uitgave, drie keer per jaar, van een tijdschrift "Forestum" dat gratis verstuurd wordt aan de leden en dat voornamelijk Vorstse onderwerpen behandelt.


Gezien de bescheiden jaarlijkse bijdrage (8 € per persoon – 12 € per koppel) is de Kring wel degelijk verplicht om een financiële deelname te vragen tijdens georganiseerde activiteiten (toegangstickets, maaltijden, vervoer per bus, per boot, enz…)

Indien u wil bijdragen aan het collectieve geheugen van onze gemeente en indien u beschikt over interessante herinneringen (documenten, foto's, diverse verhalen, enz…), kan u contact opnemen met de leden van de Geschiedeniskring. Wat de documenten en foto's betreft, deze worden gereproduceerd en snel aan de eigenaars terugbezorgd.

Alvast bedankt voor uw deelname aan het behoud van het historisch patrimonium van Vorst!

Afdrukken