Coronavirus: 1710: een nieuw telefoonnummer

Deze infolijn werd gecreëerd voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebben.

 

Het gaat over een uniek nummer voor Brusselaars zonder huisarts. Die kunnen op dat nummer terecht voor medisch advies over hun gezondheidstoestand, in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.

Via het nummer 1710 komen Brusselaars terecht bij een dispatching van huisartsen, die hen zal adviseren en doorverwijzen waar nodig.

Prioritaire doelgroep zijn mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben en die vermoeden dat ze het coronavirus opliepen. We vragen u om eerst uw vaste huisarts op te bellen en, bij gebrek daaraan, het nummer 1710.

Surf voor meer informatie naar de website van de FOD Volksgezondheid:

www.info-coronavirus.be.

Afdrukken