Nieuwe speelstraten: Massenetlaan en Orbanstraat

Om de Vorstenaren in staat te stellen de fysieke afstandsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus zo goed mogelijk te respecteren, heeft de gemeente Vorst besloten tijdelijk enkele speelstraten in te richten. Net zoals de Brusselsesteenweg en de Sint-Antoniuswijk worden de Massenetlaan en de Orbanstraat op hun beurt ‘speelstraten’.


Net zoals de Brusselsesteenweg en de Sint-Antoniuswijk worden de Massenetlaan en de Orbanstraat op hun beurt ‘speelstraten’, elke dag van 8 tot 20 uur.


Het doel is de straat voor te behouden voor sport en spel, om de inwoners meer openbare ruimte ter beschikking te stellen.

In een speelstraat gelden enkele specifieke afspraken:

  • De volledige breedte van de openbare weg is gereserveerd voor spelen.
  • Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of er een garage hebben, hulpdiensten en fietsers hebben toegang tot de straat.
  • Voertuigen moeten er stapvoets rijden, vrije doorgang geven aan spelende voetgangers, voorrang verlenen en zo nodig stoppen.
  • Fietsers moeten er zo nodig afstappen.
  • Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.


Deze inrichtingen blijven behouden tot nader order.

Afdrukken