Motie Brussels Express Netwerk

Ontwerp van Motie ten gunste van een Brussels Express Netwerk (BEN) en van een GEN rekening houdend met de behoeften van de Brusselaars - Ingediend door Mevrouw Gelas, Mijnheer Lederer, Mevrouwen El Yousfi, Huytebroeck, Mijne Heren Nocent en Hacken

 

Motie Brussels Express Netwerk
Mijnheer Lederer stelt de motie voor. Hij verduidelijkt dat het een BEN en niet GEN motie betreft en dat het geen regeringsproject is. Hij zegt dat de MR pragmatisch wil zijn en dat de motie uiteraard vatbaar is voor verbeteringen.
Mevrouw Huytebroeck gaat akkoord met Mijnheer Lederer : het is niet met een motie dat men het mobiliteitsprobleem gaat oplossen, dat de MR motie pragmatisch wil zijn en vatbaar is voor wijzigingen en verbeteringen, dat alle aanwezige groepen een betere mobiliteit voor de Brusselaars willen. Daarom vraagt ze een opschorting om de motie te amenderen opdat ze voor iedereen aanvaardbaar zou zijn.
Mevrouw El Yousfi keurt het verzoek van Mevrouw Huytebroeck goed. Ze wenst tevens een opschorting van de zitting, want iedereen wil een betere mobiliteit voor de Vorstenaren, maar men kan discussies op de andere bevoegdheidsniveaus niet uitsluiten.
Men kan dit debat echter niet scheiden van het GEN dossier, het BEN mag niet de alternatieve oplossing worden voor het GEN, ze moeten complementair zijn.
Mijnheer Hacken vraagt tevens een opschorting van de zitting voor een klein amendement.

De zitting wordt opgeschort tussen 21u50 en 22u15.

 • Overwegende de verzoeken van de Brusselse Regering geformuleerd in het kader van de discussies betreffende het ontwerp van meerjareninvesteringsplan van de NMBS ;
 • Overwegende dat deze verzoeken er ondermeer op gericht zijn een optimale bediening binnen Brussel te verzekeren in het kader van de toekomstige uitbating van het Gewestelijk Express Netwerk (GEN);
 • Overwegende dat het Brusselse spoorwegennet zich structureel moet integreren in het aanbod van openbaar vervoer aan de inwoners en gebruikers van het Brusselse Gewest, naast het waarborgen van de verbindingen van en naar dit gewest;
 • Overwegende dat de inwoners en gebruikers van het Gewest momenteel maar zeer weinig gebruik maken van de trein om zich binnen het Gewest te verplaatsen; er bestaat echter een aanzienlijk potentieel. De trein biedt immers capaciteiten op grote schaal en prestaties die niet vergelijkbaar zijn met de individuele wagen;
 • Overwegende dat de spoorwegbediening verstevigd moet worden via een benaderingswijze die coherent is met de ontwikkeling van de MIVB, door de volgende doelstellingen na te volgen: de intergewestelijke bediening, de toegankelijkheid van het Gewest vanuit de nabije rand via het GEN, de toegankelijkheid van de rand voor de Brusselaars en de toegankelijkheid van het Gewest vanuit de rest van het land en vanuit Europa;
 • Overwegende dat voor de uitvoering van een GEN begeleidingsmaatregelen van de federale overheid en van de twee andere gewesten nodig zijn om de stedelijke uittocht te vermijden;
 • Overwegende dat de mobiliteitsproblemen in het Brusselse gewest niet verbeterd kunnen worden zonder doeltreffend en dynamisch intergewestelijk overleg wat betreft de invoering van een echt vervoerplan in de GEN zone ;
 • Overwegende dat de indienststelling van het GEN regelmatig uitgesteld wordt ;
 • Overwegende dat er door onze gemeente twee spoorlijnen lopen (96 en 124), er 2 stations zijn (Vorst-Oost en Vorst-Zuid) en er een bijkomende halte gevestigd zou kunnen worden ;
 • Overwegende lijn 124 (Brussel-Charleroi) die de stations Brussel-Noord, Brussel-Centraal, Brussel-Zuid, Vorst-Oost, Ukkel-Stalle, Ukkel-Kalevoet, Linkebeek, Holleken, Sint-Genesius-Rode, De Hoek, Waterloo, Eigenbrakel, Lillois, Nijvel bedient. Twee Brusselse stations worden niet bediend, maar bevinden zich op de lijn : Brussel-Congres en Brussel-Kapellekerk ;
 • Overwegende lijn 96 (Brussel-Zuid-Quévy) die de stations Brussel-Zuid, Ruisbroek, Lot, Buizingen, Halle, Lembeek, Tubize, enz. bedient. In de andere richting met bediening van Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Schaerbeek, Haren, Diegem, Zaventem, Leuven ;
 • Overwegende dat deze lijnen potentieel rechtstreekse en snelle verbindingen vormen voor de Vorstenaren naar het stadscentrum en de grote Brusselse stations, alsook Schaerbeek, de Europese wijk, de GGB Delta (site van het toekomstige CHIREC) en Josaphat, de zakenwijken van Diegem en Zaventem, de luchthaven Brussel-Nationaal, Ukkel en Vlaams Brabant ;
 • Overwegende dat deze lijnen potentieel rechtstreekse en snelle verbindingen vormen naar de gemeente Vorst voor de bezoekers van de concertzaal Vorst-Nationaal alsook voor de werknemers van de Audi-Vorst fabriek ;
 • Overwegende dat het aanbod aan openbaar vervoer (MIVB) onvoldoende blijft in onze gemeente. Bijvoorbeeld door de afwezigheid van de metro maar ook door de moeilijkheid voor de trams om normaal te rijden op de Neerstalsesteenweg gezien de afwezigheid van eigen bedding, en gezien de afwezigheid van rechtstreekse tramlijnen naar het stadscentrum ;
 • Overwegende de verkeersopstoppingen op talrijke Vorstse wegen, in het bijzonder tijdens de piekuren, in de richting van Ukkel, Sint-Gillis of naar het stadscentrum ;
 • Overwegende de hinder veroorzaakt door de uitbating van Vorst Nationaal op gebied van verkeer voor en na de concerten alsook het gebrek aan parkeerplaatsen ;
 • Overwegende onze bevolkingsgroei ;
 • Overwegende bijgevolg de noodzaak om snel een performant bijkomend aanbod aan openbaar vervoer te ontwikkelen;
 • Overwegende dat het potentieel aan spoorweginfrastructuur (stations en sporen) grotendeels onuitgebaat blijft : zwakke frequentie overdag en afwezigheid van bediening ’s avonds en tijdens het weekend ;
 • Overwegende dat de ontplooiing van een Brussels Express Netwerk (BEN) op korte termijn zou kunnen plaatsvinden, niet duur blijkt, een betere bestemming van de bestaande infrastructuur mogelijk maakt en een kwaliteitsvolle oplossing van openbaar vervoer aan talrijke Vorstenaren zou bieden ;
 • Overwegende dat de infrastructuur met 4 sporen op L25 (naar Mechelen), L36 (naar Leuven) en L96 (naar Halle) momenteel beschikbaar is ;
 • Overwegende dat het overbrengen op 4 sporen van de L60 (naar Termonde), L50a (naar Aalst) en L161 (naar Ottignies) bijna afgewerkt is ;
 • Overwegende dat alleen de autodruk niet kan werken zonder een geloofwaardig en alternatief aanbod aan openbaar vervoer.

 

De Gemeenteraad van Vorst :
- vraagt aan de federale regering :

 • de uitvoering van het GEN aanbod te waarborgen met vanaf heden een regelmaat om de 15 minuten op de infrastructuur die beschikbaar is op 4 sporen (L25, L36, L96), te zorgen voor een regelmatige en uitgebreide bediening (tevens ’s avonds en tijdens het weekend) van de 36 NMBS stations op het grondgebied van Vorst en van het Brusselse Gewest;
 • zich te concentreren op de spoorweginfrastructuur zelf, in het bijzonder lijnen 26 en 28 die vandaag te weinig gebruikt worden, desnoods door de minder dringende werken uit te stellen tot later ;
 • de uitvoering van het ganse GEN aanbod te waarborgen tegen ten laatste 2018;
 • de indienststelling van het BEN in het kader van het Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS in te schrijven.


- vraagt aan de Brusselse regering om dit project te ondersteunen in het kader van het overleg met de NMBS.
- vraagt aan de burgemeester het punt in te schrijven op de agenda van de Conferentie van de Burgemeesters opdat de geïnteresseerde en betrokken gemeenten hun acties zouden coördineren.

Kopie van huidige motie zal gestuurd worden aan de betrokken Ministers en verantwoordelijken.

Mevrouw Huytebroeck leest de motie ingediend door Mevrouwen Gelas, El Yousfi, Huytebroeck, Mijne Heren Hacken, Nocent en Lederer. Ze zegt dat het een zeer volledige en zeer sterke motie is.

Afdrukken