Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Vorst streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de gewestelijke ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de overheidsinstanties. Wij werken momenteel aan de ontwikkeling van een nieuwe website die vanaf de ontwerpfase aan de toegankelijkheidseisen zal voldoen (geplande lanceerdatum: 2022).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.vorst.brussels.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid betekent dat iedereen de informatie op een website of mobiele applicatie gemakkelijk moet kunnen gebruiken en raadplegen, ook mensen met een handicap en/of met behulp van ondersteunende software of gespecialiseerde apparatuur (mensen die blind, slechtziend of slechthorend zijn of een andere handicap hebben).

De toegankelijkheid van het web kan ook andere personen ten goede komen, zoals ouderen wier visuele vermogens met de jaren afnemen.

Conformiteit met de toegankelijkheidsnorm


Deze website beantwoordt gedeeltelijk aan de vereisten, omdat niet aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan en de volgende vrijstellingen gelden:

Niet-toegankelijke inhoud:

  • Sommige pdf-bestanden
  • Sommige afbeeldingen zonder tekstueel alternatief (maar we proberen het gebruik van complexe of informatieve afbeeldingen te beperken)
  • Het uitrolmenu verschijnt door er met de muis over te gaan
  • Het contrast van sommige menu's is te zwak

 

Onevenredige belasting
Deze site bevat bestanden of delen/pagina's die nog niet op toegankelijkheid werden beoordeeld, wegens onevenredige belasting. Het personeel van de bevoegde diensten staat echter ter beschikking van elke burger die moeilijkheden zou ondervinden bij het uitvoeren van een procedure.

De huidige website dateert van 2014 en de gebruikte technologie laat niet alle structurele aanpassingen toe.

Wij werken momenteel aan de ontwikkeling van een nieuwe website die vanaf de ontwerpfase aan de toegankelijkheidseisen zal voldoen (geplande lanceerdatum: 2022).

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring

  • is opgesteld op 6/09/2021
  • is tot stand gekomen op basis van een evaluatie van de website door de dienst Informatie & Communicatie van de gemeente Vorst. Er zijn ook interviews verricht met senioren, mensen met een beperking en gemeentepersoneel dat in contact staat met personen met een handicap.

 

Feedback en contactgegevens

Wij stellen alles in het werk om deze website volledig toegankelijk te maken voor iedereen. U kunt ons helpen de toegankelijkheid van de site te verbeteren, door eventuele problemen te melden.

Daartoe kunt u contact opnemen met:
Dienst Informatie & Communicatie
Pastoorstraat 2 – 1190 Brussel
E-mail: infovorst@vorst.brussels

Afdrukken