Informatie & Communicatie

 

Problemen met de verspreiding en circulatie van informatie (de desbetreffende doelgroepen beter informeren)

Naast de gemeentelijke website is het gemeentelijke infoblad ‘Forest Info Vorst’ een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat de informatie de Vorstenaren bereikt. Het College heeft duidelijk zijn wens laten blijken om van het gemeentelijke infoblad een communicatiemiddel te maken dat dichter bij de burger staat, met themadossiers rond onderwerpen van algemeen belang, het tonen van de gemeentediensten en het opwaarderen van de burgerinitiatieven.

Waar kan men de praktische inlichtingen vinden (reglementen, contactgegevens diensten, documenten, ...)?

Veel nuttige informatie kunt u vinden op de gemeentelijke website en veel documenten kunt u al aanvragen via IRISbox. De terbeschikkingstelling van inlichtingen en documenten online wordt verder ontwikkeld.  

Transparantie

De transparantie verbreden is een van de prioriteiten van het nieuwe college.

Een concreet voorbeeld? Het online zetten van de bekendmakingen van openbare onderzoeken op de gemeentelijke website. Die kunnen nu worden geraadpleegd op hier.
 

Afdrukken