Zoeken naar een woning

Ik ben op zoek naar een woning: wie kan ik contacteren?


Sociale huisvesting
 
 • Zuiderhaard

Bronstraat 18 - 1060 Brussel
02 563 27 27
Fax: 02 537 49 52
fds@foyerdusud.be

Opdrachten: voor de kandidaat-huurder biedt de sociale-en verhuurdienst:

•  hulp aan de kandidaten bij het invullen van een aanvraag voor sociale huisvesting;
•    begeleiding van de kandidaten tot aan de toekenning van een sociale woning;
•    behandeling van de aanvragen tot afwijking;
•    instelling van een sociaal onderzoek

Wanneer contact opnemen:

Telefonisch van maandag tot donderdag van 8u tot 12u en van 12u30 tot 16u15 en vrijdag van 8u tot 12u.

Permanenties loket:

 • Vorst (enkel voor huurders): maandag en woensdag 14u tot 15u30 – dinsdag en donderdag 8u30 tot 10u
 • Sint-Gillis (kandidaten en huurders): maandag en woensdag 8u30 tot 11u30 – dinsdag en donderdag 13u tot 15u30


De sociale dienst en de huurdienst ontvangen op afspraak:
•    kleine onderhouds- en herstellingswerken
•    kleine onderhoudswerken in de tuin
•    senior-sitting en kinderoppas
 

 • Messidor

d'Anjoudreef, 8 - 1190 Brussel
Tel : 02 376 07 58

Opdrachten: realisatie, onderhoud, beheer en verhuur van sociale woningen.

Permanenties:

 • Telefonisch: maandag en vrijdag van 8u30 tot 10u30, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u
 • Ter plaatse: maandag en vrijdag van 10u30 tot 12u30, woensdag: van 10u tot 12u

 

 • Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van Vorst

Pierre Decosterstraat, 96 - 1190 Brussel
info@aisforest.be
www.aisforest.be
Tél:  02 534 32 95

Bent u eigenaar van een woning in Vorst of in de buurgemeenten ?
Het sociaal verhuurkantoor van Vorst staat aan uw zijde om u te helpen met het goede beheer van uw goed.

Het SVK van Vorst
• zorgt voor het onderhoud van uw woningen als goede huisvader en dekt u in tegen huurleegstand
• garandeert u de betaling van uw huurgelden in alle omstandigheden
• geeft u advies en helpt u indien er renovatiewerken ondernomen moeten worden of indien uw woning aan het einde van de huurovereenkomst opgefrist moet worden

Neem voor vragen of advies gerust contact op met het SVK.
 

 • Hulp bij het zoeken naar een woning

Huisvesting Informatieloket (HIL) van de Gemeente Vorst

Het Huisvesting Informatieloket
Tel: 02 378 44 28 van 09u tot 12u
Marguerite Bervoetsstraat 1
1190 Brussel
hil@vorst.brussels

Permanentie

Dinsdag van 13u tot 16u
Woensdag

van 09u tot 12u

 

Donderdag van 09u tot 12u

Op dinsdag kan je bij het HIL ook 's avonds terecht van 16u tot 18u, op afspraak.

DE CAIRN

Neerstalsesteenweg, 323 A -1190 Brussel
Tel : 02 376 88 84
lecairn.coordination@gmail.com
www.lecairn.be

Opdrachten:

 • begeleiding bij het zoeken naar huisvesting, sociale opvolging voor kwetsbare personen, opleidingen met schakelfunctie naar tewerkstelling.
 • huiswerkschool (6-12 jaar), schoolversteviging (13-17 jaar), creatieve en sportactiviteiten, thematische uitstappen, ondersteuning van de ouders, seniorenontmoetingen,
 • wijkprojecten, lessen Frans als vreemde taal (FLE) voor volwassen nieuwkomers.
   

Begunstigden: voornamelijk de inwoners van de Bempt. Vzw De Cairn (de boerderij) is echter een huis voor iedereen en bijgevolg is elke belangstellende er welkom.
 

Convivial

Gerijstraat 33-35 - 1190 Brussel
Tel : 02 503 43 46
info@convivial.be
info@convivial.be
www.convivial.be/logement

Opdrachten: huisvestingsantenne :

 • hulp bij het zoeken naar een woning
 • informatie over de woningen
 • bemiddeling tussen de vluchteling en de eigenaar
 • transitwoning voor vluchtelingen
 • leningenfonds
   

Begunstigden: enkel vluchtelingen en ontvangers van een subsidiaire bescherming.

Wanneer contact opnemen:

 • op afspraak van maandag tot donderdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u en vrijdag van 9u tot 12u30.

 

vzw Buurthuis Sint-Antonius

de Fierlantstraat 2 - 1190 Brussel
Tel.: 0486 318 109 dhr. Dieudonné Kandé
Tel: 02 534 20 40
service_logement.mqsa@yahoo.fr
Website: www.mqsa.be
Facebookpagina: www.facebook.com/mqsa1190
 

Opdrachten:

 • Informatie, advies en oriëntatie over de rechten en plichten van huurders en eigenaars (inlichtingen over de Brusselse Huisvestingscode, inlichtingen over de Sociale Verhuurkantoren of SVK’s)
 • Hulp bij het opstellen en begrijpen van administratieve brieven in verband met huisvesting (formulieren, huurovereenkomsten, huurwaarborgen, opzeggingen, enz.).
 • Bemiddeling bij conflicten tussen huurders en verhuurders
 • Huisvestingstafel: raadplegen van huuradvertenties van de privésector.


Het Buurthuis Sint-Antonius stelt zijn expertise ter beschikking van de huurders die dat vragen, tijdens bezoeken aan hun woning, in het kader van de strijd tegen onbewoonbaarheid. Deze aanpak stelt huurders van een onbewoonbare woning in staat een herhuisvestingstoelage aan te vragen.

Openingsuren:

 • Maandag: huisvestingspermanentie 10u00- 13u00 / zoeken naar een privéwoning 14u00-17u00
 • Dinsdag: huisvestingspermanentie 10u-13u00 / 14u00-17u00
 • Woensdag: zoeken naar een privéwoning 10u00-13u00 / hulp bij het opstellen van brieven/invullen van formulieren 14u00-17u00
 • Donderdag: huisvestingspermanentie op afspraak 9u-15u
 • Vrijdag: huisvestingspermanentie op afspraak 10u-16u
   
Afdrukken