Bemptschool

Mondelinge vraag gesteld door mevrouw Plovie - Gemeenteraad van 4 september 2018

 

Mondelinge vraag gesteld door mevrouw Plovie

"Ik verneem via de pers (BX1) dat de containers voor de Bemptschool niet klaar zullen zijn tegen de start van het schooljaar.
Waarom werden de termijnen niet nageleefd? Welke termijnen zijn voorzien voor de voltooiing van de werkzaamheden? Wat is plan B? Hoe zullen de werken worden verdergezet met inachtneming van de beste leeromstandigheden voor de kinderen en de beste werkomstandigheden voor de leraars? Hoeveel bijkomende kinderen worden er verwacht voor de start van dit schooljaar? Hoe zal er worden lesgegeven? Hoeveel leerlingen zijn er voorzien per klas? Hoe zijn de twee eerste schooldagen verlopen? Wat werd er naar de ouders toe gecommuniceerd?"
 

Mevrouw Père antwoordt

"De termijnen konden niet worden nageleefd omdat de administratieve procedure zwaar en ingewikkeld is. Het dossier moest naar de toezichthoudende overheid worden opgestuurd. Het is een samenloop van omstandigheden, want het schijnt dat op  we op twee dagen na de paviljoenen bij het begin van het schooljaar zouden gehad hebben. Tijdens een vergadering met de ouders op 27 maart hebben we de nieuwe school voorgesteld en werd het plan B besproken. We hebben de ouders dus kunnen geruststellen dat indien de paviljoenen in september niet klaar waren, we over een plan B beschikken. We zijn vooruitziend geweest. De paviljoenen zullen geïnstalleerd worden tijdens de week van de Allerheiligenvakantie want het is een feit dat de kinderen niet mogen aanwezig zijn als de paviljoenen geleverd worden. We zouden ze tijdens de eerst twee weken van oktober kunnen installeren, maar daarom zou de school twee dagen gesloten moeten worden en zouden we de toelating van de Fédération Wallonie Bruxelles moeten vragen en dat is uitgesloten, want voorrang wordt gegeven aan de lessen. We hebben het schooljaar afgesloten met 110 leerlingen, nu zijn er 133. Er zijn 23 leerlingen bijgekomen, hetzij in de onthaalklas en enkele leerlingen in de eerste, tweede en derde kleuterklas. We hebben nu zes kleuterklassen en drie klassen van het lagere onderwijs en elke klas beschikt over zijn eigen lokaal. De kinderen worden dus in goede omstandigheden opgevangen. Op dit ogenblik, en dit is tijdelijk, worden de lessen psychomotoriek gegeven in het lokaal waarin de kindjes rusten. Gemiddeld zijn er 16 à 18 leerlingen per klas. Dit zijn heel goede omstandigheden want in andere scholen zijn er dikwijls 24 leerlingen per klas. De onderwijzers zijn een ploeg die in volle vorm is en er is een nieuwe directrice. Praktisch gezien, wordt er in twee shiften gegeten en gaan de kindjes in twee keer spelen.  De nieuwe paviljoenen zullen toelaten om de kinderen op te vangen in afwachting van de bouw van de nieuwe school, waarvan de eerste steen in november van dit jaar zal worden gelegd."

Mevrouw Plovie wil weten hoe de communicatie naar de ouders toe is verlopen.

Mevrouw Père antwoordt dat er de vergadering van 27 maart is geweest en dat er verleden woensdag een bericht naar de ouders is gestuurd waarin stond dat de paviljoenen niet klaar waren maar dat de kinderen opgevangen kunnen worden dankzij het plan B.

Mevrouw Plovie wil gerustgesteld worden en wil weten of de paviljoenen klaar zullen zijn na het Allerheiligenverlof en of er andere oplossingen zijn indien er opnieuw vertragingen met de werf zouden zijn. Ze herinnert aan het feit dat Mevrouw Père gesproken heeft van een sluiting van de school  gedurende twee weken.

Mevrouw Père verbetert haar : Ik heb gesproken van een sluiting van twee dagen tijdens de maand oktober.

Mevrouw Plovie leidt daar van af dat de werken op twee dagen beëindigd kunnen zijn.

Mevrouw Père antwoordt dat de heer Loewenstein hierover waarschijnlijk meet uitleg kan geven.

De heer Loewenstein zegt dat het voorzien is om de werken tijdens het Allerheiligenverlof uit te voeren maar dat hij niet kan garanderen dat de werken in twee dagen beëindigd zullen zijn, maar als Mevrouw Père over deze informatie beschikt, is dat waarschijnlijk correct. Het was de bedoeling om de werken niet tijdens een weekend uit te voeren omdat men het risico niet wou lopen dat de werken zouden uitlopen.

De heer Burgemeester herinnert dat het Allerheiligenverlof 9 dagen telt.

Mevrouw Plovie wil weten of men overtuigd is dat het Allerheiligenverlof zal volstaan om de werken uit te voeren.

De heer Burgemeester zegt dat hij de firma die de werken gaat uitvoeren vertrouwt, aangezien ze veel ervaring heeft. Het moeilijkste is om de containers ter plaatse te brengen: Er moet een enorme kraan worden gebruikt, men moet een gedeelte van de Neerstalsesteenweg afsluiten en men moet heel vroeg werken voordat de trams beginnen te rijden. Normaal zijn twee à drie dagen voldoende, men heeft voldoende speling.

 

 

Afdrukken